Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

 ‘Ontzorging’ bij langdurig ziekteverzuim 


Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte . Wat verandert er? Werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premieheffingskorting en een ‘ontzorgverzekering’ tegenover.


Regeerakkoord

Als werkgever bent u wettelijk verplicht tot doorbetaling van het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar. U betaalt daarbij het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar betaalt u minimaal 70 procent loon door, waarbij dat minder mag zijn dan het minimumloon. Tijdens de twee ziektejaren bent u samen met de werknemer verantwoordelijk voor diens re-integratie.

Vooral kleine werkgevers ervaren deze loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht bij langdurige ziekte als een zware last. Het belemmert ze zelfs om mensen vast aan te nemen. Om hen te ontlasten en te zorgen dat ze meer mensen vast in dienst nemen, bevatte het regeerakkoord uit 2017 een afspraak om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling. Het UWV zou dan de verantwoordelijkheid krijgen voor de loondoorbetaling in het tweede jaar. Ook bood het regeerakkoord ruimte voor alternatieve voorstellen van sociale partners over dit onderwerp.
Dit laatste leidde eind 2018 tot afspraken tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties. Daarnaast sloten zij een convenant met het Verbond van Verzekeraars. Werkgevers blijven in tegenstelling tot de afspraak in het regeerakkoord wel twee jaar loon door-betalen voor een zieke werknemer. De loondoorbetaling door UWV in het tweede ziektejaar gaat niet door. De rechten van werknemers, zoals twee jaar ontslagbescherming, veranderen niet.
Wat gaat er dan wel gebeuren? Een eerste afspraak is een mkb-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Het is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. De verzekeraars hebben beloofd dat zij deze ontzorgverzekering gaan aanbieden en dat zij de werkgevers helpen bij de verplichtingen rondom re-intergratie van de werknemer. 
Lees meer over de voordelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering in het interview met Walter Lammerse en Ron Knaken van Centraal Beheer. 
Daarnaast komt er vanaf 2021 een tegemoetkoming van in totaal 450 miljoen euro voor de kosten van loondoorbetaling. Het gaat om een premieheffingkorting op de Aof-premie. Het is de bedoeling dat de werkgevers deze bonus gebruiken voor de ontzorgverzekering.
Verder is per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bepalend bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Ook wordt het proces van loondoorbetaling transparanter. Hierbij moet het voor kleine werkgevers duidelijker worden waarop UWV hen beoordeelt bij de re-integratie.
Ook krijgen werkgevers meer mogelijkheden bij het ‘tweede spoor’. Dit is de situatie waarbij zieke werknemers niet teruggaan naar hun oude werkplek, maar bij een andere werkgever gaan werken. Daarbij komen er uiterlijk per 2021 ‘experimenten tweede spoor’ om te zorgen voor een betere re-integratie bij een andere werkgever.
Heeft u een verzuimverzekering lopen? Dit kan op basis van uw wensen een prima oplossing zijn. Zodra de MKB-ontzorgverzekering klaar is, kan CB u helpen om de beste keuze te maken.  
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals.
Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Bron: PWnet.nl