Veelgestelde vragen

Bestuurders AOV

Hieronder vindt u veel antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust.
De Bestuurders AOV is voor bestuurders zoals bijvoorbeeld burgemeesters, wethouders en bestuurders die na aftreden recht hebben op ‘uitkering na aftreden’.
Omdat er voor een bestuurder bij aanvang van de verzekering of bij in dienst treden geen medische acceptatie geldt, bent u verplicht alle bestuurders aan te melden.
Een gemeente, gedeputeerden staten of waterschap sluit de Bestuurders AOV.

De Bestuurders AOV vergoedt:

  • De financiële gevolgen door eventuele arbeidsongeschiktheid van bestuurders. Als deze leiden tot verplichtingen van de verzekeringnemer vanuit de APPA.
  • Door ons geadviseerde re-integratiediensten.
Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt bij de Bestuurders AOV gekeken in hoeverre iemand in staat is bepaalde beroepen te vervullen die passen bij zijn opleidings- en ervaringsniveau (passende arbeid). In tegenstelling tot veel andere verzekeraars wordt dus niet geëist dat deze persoon op een veel lager niveau gaat werken (gangbare arbeid).
In de eerste periode van arbeidsongeschiktheid bedraagt de hoogte van de uitkering 70% van het verzekerde loon (wedde). De duur van deze periode is afhankelijk van de leeftijd en van de periode dat de verzekerde als bestuurder actief is geweest. Na deze periode ontvangt de verzekeringnemer tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd van de arbeidsongeschikte bestuurder een percentage van de wedde maar nooit langer dan dat de verplichting van de gemeente, waterschap of gedeputeerde staten doorloopt. Dit percentage is afhankelijk van de door Centraal Beheer vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Bekijk hier het overzicht van de percentages.

Bij een arbeidsongeschiktheids­-  Bedraagt het uit te keren percentage van de percentage van:  verzekerde wedde of uitkering na                                                                                                aftreden:
0% tot 25%           0%
25% tot 55%         40%
55% tot 80%         60%
80% of meer         70%
Ja. De uitkering groeit met een vast percentage van 2% per jaar.
Is bij ingang van de polis de bestuurder al arbeidsongeschikt? Dan is dit risico niet meeverzekerd. Dit noemen we het inlooprisico. Toename van arbeidsongeschiktheid vanwege dezelfde oorzaak is niet verzekerd. Toename van arbeidsongeschiktheid door een andere oorzaak is wel verzekerd.
Het salaris dat de verzekerde ontvangt (de bezoldiging). Een onkostenvergoeding of raadsvergoeding is niet meeverzekerd.
Voor het doorgeven van wijzigingen in uw verzekerdenbestand kunt u het wijzigingsformulier gebruiken.