Rekenvoorbeeld Bestuurders AOV

Wat vergoedt de Bestuurders AOV?

Wethouder De Vries raakt arbeidsongeschikt 

Leeftijd: 55 jaar (1 januari 1958)
Wedde uit wethouderschap: €60.000,-
Arbeidsongeschikt/ziek vanaf: 1 januari 2013
Mate van arbeidsongeschiktheid: 100%

  • Per 1 januari 2015 ontvangt de gemeente voor wethouder De Vries een uitkering van Centraal Beheer van 70% van €60.000,- = €42.000, -.
  • Per 1 januari 2019 eindigt de aanspraak op uitkering na aftreden van De Vries volgens de APPA. Zolang verzekerde arbeidsongeschikt is en de gemeente een verplichting heeft volgens de APPA. Centraal Beheer stelt vast dat hij voor 100% arbeidsongeschikt is. De gemeente ontvangt bij zijn arbeidsongeschiktheid de behorende uitkering van 70% van €60.000,- = €42.000,-. Dit zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot de pensioengerechtigde leeftijd. Voor polissen gesloten na 1 januari 2014 geldt dat wanneer de wethouder ziek is geworden na 1 januari 2014, de eindleeftijd de AOW-leeftijd is, gemaximeerd op 67 jaar.
  • Daarna ontvangt De Vries ouderdomspensioen op grond van de Appa.

Dit rekenvoorbeeld gaat uit van een standaard wachttermijn van twee jaar.
Dit levert de gemeente het volgende kostenoverzicht* op:

Kostenoverzicht

Periode Zonder de Bestuurders AOV Met de Bestuurders AOV Opmerkingen
2013 €48.000,-  €48.000,-  1e jaar wachttermijn
2014 €42.000,-  €42.000,-  2e jaar wachttermijn
2015 €42.000,-(recht vanuit Appa) €0,-  Centraal Beheer vergoedt uw Appa-verplichting
2016 €42.000,-  €0,- 
2017 €42.000,-  €0,- 
2018 €42.000,-  €0,-  Einde aanspraak wachtgeld
2019 t/m 2024 €252.000,-  €0,-  6 jaar x €24.000,- op basis van 35% arbeidsongeschiktheid
2025 €0,-  €0,-  67 jaar, einde verplichtingen
Totaal €510.000,-  €90.000,- 
*Aan dit kostenoverzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Dankzij de Bestuurders AOV bespaart de gemeente in dit voorbeeld een bedrag van €420.000,-.
In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een wijziging van de uitkering, bijvoorbeeld door indexering. En uiteraard staat tegenover de berekende besparing ook een bedrag aan te betalen premie voor de Bestuurders AOV.
Vanaf 1 januari 2014 geldt hiervoor:

  • bij een wachttijd van twee jaar: 2,87% van de verzekerde jaarwedde.
  • bij een wachttijd van één jaar: 3,19% van de verzekerde jaarwedde.

De eindleeftijd is de AOW-leeftijd, gemaximeerd op 67 jaar*.
Dit rekenvoorbeeld gaat over een wethouder, maar geldt dus ook voor een burgemeester.

*Ook is het mogelijk om de AOW-leeftijd op 68 jaar te zetten. Daar is in dit rekenvoorbeeld niet voor gekozen.