Rekenvoorbeeld Bestuurders AOV

Wat vergoedt de Bestuurders AOV?

Voorbeeld 1: wethouder Jansen raakt arbeidsongeschikt

Leeftijd: 62 jaar (1 januari 1962)
Wedde uit wethouderschap: €100.000,-
1e ziektedag: 1 januari 2024
Uitdienst per: 1 juni 2024
Mate van arbeidsongeschiktheid: 100%
Aantal dienstjaren: 25 jaar (recht op maximale duur van de Appa regeling)
Pensioenleeftijd: 1-4-2029

 • De Gemeente heeft een Bestuurders AOV afgesloten bij Centraal Beheer met een wachttijd (eigenrisicoperiode) van 2 jaar en een eindleeftijd van 67 jaar.
 • Per 1 januari 2026 ontvangt de gemeente voor wethouder Jansen een uitkering van Centraal Beheer van 70% van € 100.000,- = € 70.000, -.
 • Centraal Beheer stelt vast dat hij voor 100% arbeidsongeschikt is. Heeft de verzekerde vanuit de Appa recht op een uitkering? Dan vergoed Centraal Beheer na een wachtperiode van 2 jaar de verplichting vanuit de Gemeente gebaseerd op 70% van € 100.000,- = € 70.000,-. Omdat wethouder Jansen minder dan 5 jaar verwijderd is tot de AOW-leeftijd vergoed Centraal Beheer deze uitkering tot de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is 67 jaar en 3 maanden.
 • Daarna ontvangt wethouder Jansen een ouderdomspensioen. 
Dit rekenvoorbeeld gaat uit van een standaard wachttermijn van twee jaar.
Dit levert de gemeente het volgende kostenoverzicht* op:

Kostenoverzicht

Periode Zonder de Bestuurders AOV betaalt u Met de Bestuurders AOV betaalt u Opmerkingen
01-01-2024 1e ziektedag
01-06-2024 - 31-05-2025 €80.000,-  €80.000,-  Start Appa-verplichting / 1e jaar wachttermijn
01-06-2025 - 31-12-2025 €40.833 €48.333,-  2e jaar wachttermijn
01-01-2026 - 31-12-2026 €70.000,-  €0,-  Centraal Beheer vergoedt uw Appa-verplichting
01-01-2027 - 31-12-2028 €140.000,- 0 Centraal Beheer vergoedt uw verlengde Appa-verplichting tot 67 jaar
01-01-2029 - 01-04-2029 0 €27.500,- 67 jaar en 3 maanden, einde verplichtingen
Totaal €330.833,- €155.833,-

*Aan dit kostenoverzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Dankzij de Bestuurders AOV bespaart de gemeente in dit voorbeeld een bedrag van € 325.500,-. In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een wijziging van de uitkering, bijvoorbeeld door indexering. En uiteraard staat tegenover de berekende besparing ook een bedrag aan te betalen premie voor de Bestuurders AOV. Dit rekenvoorbeeld gaat over een wethouder, maar geldt dus ook voor een burgemeester.

Voorbeeld 2: wethouder De Vries raakt arbeidsongeschikt

Leeftijd: 58 jaar (1 januari 1966)
Wedde uit wethouderschap: € 60.000,-
1e ziektedag: 1 januari 2023
Ontslag per: 1 juni 2023
Mate van arbeidsongeschiktheid: 100%
Aantal dienstjaren: 25 jaar (recht op maximale duur van de Appa regeling: 38 maanden)

 

 • De Gemeente heeft een Bestuurders AOV afgesloten bij Centraal Beheer met een wachttijd (eigenrisicoperiode) van 2 jaar en een eindleeftijd van 67 jaar.
 • Per 1 januari 2025 ontvangt de gemeente voor wethouder De Vries een uitkering van Centraal Beheer van 70% van € 60.000,- = € 42.000, -.
 • Centraal Beheer stelt vast dat hij voor 100% arbeidsongeschikt is. Heeft de verzekerde vanuit de APPA recht op een uitkering? Dan vergoed Centraal Beheer de verplichting vanuit de Gemeente gebaseerd op 70% van € 60.000,- = € 42.000,-. Zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot de AOW-leeftijd (gemaximeerd op 67 jaar). De AOW-leeftijd is 67 jaar en 3 maanden.
 • Daarna ontvangt De Vries ouderdomspensioen op grond van de Appa.

Dit rekenvoorbeeld gaat uit van een standaard wachttermijn van twee jaar.
Dit levert de gemeente het volgende kostenoverzicht* op:

Zonder de Bestuurders AOV betaalt u Met de Bestuurders AOV betaalt u Opmerkingen
1-1-2023 1e ziektedag
1-6-2023 - 31-5-2024 €48.000,- €48.000 Start Appa-verplichting / 1e jaar wachttermijn
1-6-2024 – 31-12-2024 €24.500,- €24.500,- 2e jaar wachttermijn
1-1-2025 – 31-12-2025 €42.000,- €0,- Centraal Beheer vergoedt uw Appa-verplichting
1-1-2026 – 31-7-2026 €24.500,- €0,- Centraal Beheer vergoedt uw Appa-verplichting
1-1-2026 – 31-7-2026 €269.500,- €0,- Centraal Beheer vergoedt uw verlengde Appa-verplichting tot 67 jaar
1-1-2033 – 1-4-2033 €0,- €10.500,- 67 jaar en 3 maanden, einde verplichtingen
Totaal €408.500,- €83.000,-

*Aan dit kostenoverzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Dankzij de Bestuurders AOV bespaart de gemeente in dit voorbeeld een bedrag van € 325.500,-.In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een wijziging van de uitkering, bijvoorbeeld door indexering. En uiteraard staat tegenover de berekende besparing ook een bedrag aan te betalen premie voor de Bestuurders AOV. Dit rekenvoorbeeld gaat over een wethouder, maar geldt dus ook voor een burgemeester.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende premiepercentages:

 • Bij een wachttijd van twee jaar en een maximaal verzekerde eindleeftijd van 67 jaar: 2,87% van de verzekerde jaarwedde.
 • Bij een wachttijd van één jaar en een maximaal verzekerde eindleeftijd van 67 jaar: 3,19% van de verzekerde jaarwedde.
 • Bij een wachttijd van twee jaar en een maximaal verzekerde eindleeftijd van 68 jaar: 3,30% van de verzekerde jaarwedde.
 • Bij een wachttijd van één jaar en een maximaal verzekerde eindleeftijd van 68 jaar: 3,67% van de verzekerde jaarwedde.