Wat is de Bestuurders AOV?

Arbeidsongeschikt raken. Dat kan ook uw bestuurder overkomen. Uw gemeente, waterschap of gedeputeerde staten loopt een financieel risico als een van uw bestuurders arbeidsongeschikt wordt. Uitkeringen van uw bestuurders draagt u namelijk zelf volgens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet APPA). Beperk daarom het financiële risico van een arbeidsongeschikte bestuurder. Kies voor de Bestuurders AOV van Centraal Beheer.

Wie is er verzekerd?

Met de Bestuurders AOV biedt Centraal Beheer een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders bij gemeenten, gedeputeerde staten en waterschappen. Bestuurders zoals burgemeesters en wethouders vallen onder de dekking van deze speciale verzekering. Ook als de bestuurder na aftreden nog recht heeft op ‘uitkering na aftreden’ valt deze onder de dekking van deze verzekering.

Waarom kiezen voor onze Bestuurders AOV? 

Kiezen voor onze Bestuurders AOV heeft voordelen:
  • U loopt minder financiële risico’s
  • Wij accepteren uw bestuurder zonder medische keuring
  • Uitkeringen stellen wij vast volgens het passende arbeidscriterium
  • Uitkering stijgt jaarlijks met 2%