Arbeids­ongeschiktheids­verzekering voor bestuurders

Beperking van de financiële risico’s

 • Acceptatie zonder medische voorwaarden
 • Na ziekte weer snel aan de slag door onze re-integratie begeleiding
 • Aantrekkelijke en leeftijdsonafhankelijke premie
AOV voor bestuurders

Wat is de Bestuurders AOV?

Arbeidsongeschikt raken. Dat kan ook uw bestuurder overkomen. Uw gemeente, waterschap of gedeputeerde staten loopt een financieel risico als een van uw bestuurders arbeidsongeschikt wordt. Uitkeringen van uw bestuurders draagt u namelijk zelf volgens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet APPA). Beperk daarom het financiële risico van een arbeidsongeschikte bestuurder. Kies voor de Bestuurders AOV van Centraal Beheer.

Wie is er verzekerd?

Met de Bestuurders AOV biedt Centraal Beheer een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor bestuurders bij gemeenten, gedeputeerde staten en waterschappen. Bestuurders zoals burgemeesters en wethouders vallen onder de dekking van deze speciale verzekering. Ook als de bestuurder na aftreden nog recht heeft op ‘uitkering na aftreden’ valt deze onder de dekking van deze verzekering.

Waarom kiezen voor onze Bestuurders AOV? 

Kiezen voor onze Bestuurders AOV heeft voordelen:
 • U loopt minder financiële risico’s
 • Wij accepteren uw bestuurder zonder medische keuring
 • Uitkeringen stellen wij vast volgens het passende arbeidscriterium
 • Uitkering stijgt jaarlijks met 2%

Verzekerd in onze Bestuurders AOV

Wel verzekerd

 • Het beroep bestuurder wat geheel of gedeeltelijk niet meer kan worden uitgeoefend
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval
 • Als de verzekerde 25% of meer arbeidsongeschikt is
 • Kosten van re-integratie, bijvoorbeeld coaching en training

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of grove schuld
 • Arbeidsongeschiktheid door een ongeval na gebruik van alcohol of drugs
 • Als u onze vragen niet helemaal of niet naar waarheid beantwoordt
 • Inlooprisico is niet verzekerd. Bestaande arbeidsongeschiktheid voor ingang van de verzekering is niet verzekerd

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze polisvoorwaarden.

U kunt de Bestuurders AOV eenvoudig afsluiten

Bel ons

Neem contact met ons op. Wij maken graag een offerte voor de Bestuurders AOV.

Vraag een offerte aan

Vul uw gegevens in en ontvang een vrijblijvende offerte. U krijgt een offerte op basis van uw situatie.