slapende VvE

Met 6 stappen een slapende VvE activeren

Is uw Vereniging van Eigenaars (VvE) nog niet actief? En wilt u de slapende VvE activeren? Maak er nu werk van! In 6 simpele stappen is de oprichting een feit.

VvE en vastgoed 3 jun 2020 3 minuten

6 stappen om een slapende VvE te activeren

Vraag de volgende documenten op:

Splitsingsakte
Dit is het bewijs dat het gebouw is verdeeld in appartementen.

Splitsingsreglement
Dit is onderdeel van de splitsingsakte en bevat de regels van de VvE. Het is een wettelijk verplicht document. In het splitsingsreglement staan de naam, locatie en gemeente waarin de VvE actief is. De naam van het splitsingsreglement moet beginnen met ‘Vereniging van Eigenaars’.

Huishoudelijk reglement
In dit reglement staan de afspraken die de bewoners onderling hebben gemaakt. Het kan zijn dat dit nog niet bestaat.  

Bestaande contracten
Dit zijn bijvoorbeeld contracten voor onderhoud, schoonmaak, et cetera.

Overzicht van de financiën
Denk bijvoorbeeld aan de jaarrekening en begroting.
Is deze informatie niet beschikbaar? Dan kunt u die tegen betaling opvragen bij het Kadaster

Nodig alle appartementseigenaars schriftelijk uit voor de oprichtingsvergadering. Verstuur de uitnodiging twee weken voor de bijeenkomst.

Zet de bespreekpunten op een rij in een agenda. En stuur deze agenda mee met de uitnodiging. Belangrijke bespreekpunten voor de oprichtingsvergadering zijn:

  • Inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel
  • Openen van een VvE-bankrekening
  • Benoemen van een voorzitter en VvE-bestuur
  • Verzekeren van het appartementencomplex
  • Onderhoud van het gebouw
  • Financiën en administratie: VvE-bijdrage en reservefonds
Door een volmacht te tekenen, laten appartementseigenaars die niet aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering toch hun stem meetellen tijdens de bijeenkomst.
Dat is belangrijk omdat er voldoende appartementseigenaars aanwezig moeten zijn tijdens de oprichtingsvergadering. Is dat niet het geval? Dan zijn de besluiten die worden genomen wettelijk niet geldig. Schrijf dan binnen 6 weken een nieuwe vergadering uit.
Plan daarin ook de volgende bijeenkomsten, zodat de appartementseigenaars er vast rekening mee kunnen houden in hun agenda. Zo zorgt u voor een hoge opkomst op de vergaderingen. Lees ook hoe u alle wettelijke en noodzakelijke dingen als financiën, inschrijven bij de Kamer van Koophandel en verzekeringen regelt.

Risico's van een slapende VVE

Soms zijn VvE’s niet of weinig actief. Dan worden ze ‘slapende VvE’s’ genoemd. Slapende VvE’s zijn een risico. Want als de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw niet of slecht worden onderhouden, kan dat tot hoge kosten voor de eigenaars leiden. Bekijk ook appartement kopen.