3 mensen aan tafel

Aansprakelijkheid in de VvE

Iemand stelt uw VvE aansprakelijk voor schade. Hoe beschermt u de VvE tegen deze aansprakelijkheids­risico's? VvE specialist Monique Schimmel vertelt waar u rekening mee moet houden.
20 jul 2023 3 minuten

Aansprakelijkheidsrisico's van uw VvE

Een VvE bestaat uit leden en het bestuur. De kans bestaat dat iemand uw Vereniging van Eigenaren (VvE), het bestuur of leden aansprakelijk stelt voor schade. Want een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Als de aanspraak terecht is, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Hoe beschermt u uw VvE tegen aansprakelijkheids­risico’s?

Wanneer is de VvE aansprakelijk?

Het gebeurt steeds vaker dat mensen iemand anders aansprakelijk stellen voor schade. Wat houdt dat in? De term ‘wettelijke aansprakelijkheid’ lijkt duidelijk. Maar volgens Monique Schimmel, VvE Specialist bij Centraal Beheer, is dat niet zo. “Het wekt de indruk alsof de wet precies omschrijft wanneer je, bijvoorbeeld als VvE, aansprakelijk bent voor schade aan anderen. Maar zo simpel is het niet. Iedere situatie verschilt en staat op zich. Per geval wordt bekeken of iemand terecht aanspraak maakt op een schadevergoeding. Dit gebeurt op basis van wettelijke regels, uitspraken van de rechter en zelfs algemeen aanvaarde gebruiken.”

Aansprakelijkheid als vereniging

VvE’s moeten hun vermogen beschermen tegen de financiële gevolgen van aanspraken door anderen, ook wel ‘derden’ genoemd. Daarom zijn ze verplicht om naast een brand/opstalverzekering ook een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE te hebben. Dit staat in het modelreglement van de VvE.

Financiële risico's VvE kunnen hoog oplopen

Stel, een gevelplaat laat los door achterstallig onderhoud en veroorzaakt schade. De plaat komt bijvoorbeeld op het hoofd van iemand terecht en zorgt dus voor lichamelijk letsel. Het ligt dan voor de hand om de VvE hiervoor aansprakelijk te stellen. Hetzelfde geldt voor dakpannen die naar beneden komen. Monique: “Dit kan tot hoge schadebedragen leiden. Zonder een passende verzekering kan één zo’n schadegeval de VvE en elke appartements­eigenaar afzonderlijk heel veel geld kosten.”

Zonder een passende verzekering kan één zo'n schadegeval de VvE en elke appartements­eigenaar afzonderlijk heel veel geld kosten.
Monique Schimmel, VvE specialist
VvE-specialist Monique Schimmel-Kluin

Bescherming tegen het risico van financiële gevolgschade

Belangrijk is dat niet alleen schade aan personen en zaken verzekerd zijn. Financiële gevolgschade moet ook gedekt zijn. Monique geeft hier een voorbeeld van. “Neem een bezoeker die in de hal van een appartementsgebouw struikelt over een obstakel dat niet goed te zien was. Hij breekt zijn been en stelt de VvE aansprakelijk voor de schade. De schade die direct met het gebroken been te maken heeft, is nog te overzien. Maar wat als die bezoeker een zelfstandig ondernemer is en door zijn gebroken been een tijdje niet kan werken? Als hij kan aantonen wat hij daardoor aan inkomen misloopt, zal de vervolgschade en dus de claim veel hoger zijn.”

Aansprakelijkheid schade tijdens uitbesteden werkzaamheden

Ook kan iemand de VvE aansprakelijk stellen voor schade tijdens werkzaamheden die zijn uitbesteed. Bijvoorbeeld reparaties aan het dak, ramenlappen of werkzaamheden aan de lift. Daarbij gelden wettelijke veiligheidsregels. Mensen die op daken werken, moeten vastzitten aan een veiligheidslijn. En op grote hoogte mogen ze geen ladders gebruiken. Houdt een werknemer zich niet aan de veiligheidsmaatregelen en raakt hij daardoor gewond? Monique: “Dan is in eerste instantie zijn werkgever aansprakelijk. Maar gaat zijn werkgever of opdrachtgever failliet of is die niet goed verzekerd, dan kan de werknemer ook de VvE aanspreken.”

Aansprakelijkheid van het VvE bestuur

Ook het bestuur van een VvE kan aansprakelijk gesteld worden.

Bijvoorbeeld bij schade door een verkeerde beslissing van een VvE bestuurder. Of bij fraude door een medebestuurslid. Met een VvE bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering kunt u rekenen op hulp en het vergoeden van financiële schade. Daarnaast biedt deze verzekering u juridische bijstand bij het voeren van verweer.

Monique: “Voor een VvE bestuur is het natuurlijk enorm vervelend en teleurstellend als er iets misgaat met een medebestuurder. Naast vragen over het ‘waarom’ en misschien ook wel twijfel aan uzelf (hoe kan het dat ik dat niet gemerkt of gezien heb…) is het belangrijk om elkaar te beschermen. Stel dat uw penningmeester een greep in de kas deed en er is geen mogelijkheid om dit geld terug te halen. Dan kan ieder bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor dit bedrag. U moet er niet aan denken! Met de Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering hoeft u zich geen zorgen te maken.”

Aansprakelijkheid als lid van een VvE

Voor individuele eigenaren zijn er genoeg goede redenen om een particuliere aansprakelijkheids­verzekering te hebben. De aansprakelijkheids­verzekering via de VvE helpt u namelijk niet in privésituaties. Een voorbeeld zijn lekkages. Veel VvE’s zullen dit herkennen. Wat als een lekkage veroorzaakt wordt door slechte kitnaden in de badkamer? En de schade zit bij de onderburen? Dan zal de verzekeraar van de VvE deze schade afwijzen en kunnen de getroffen bewoners de schade verhalen op hun bovenburen. Het is dus belangrijk voor uw leden om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Aansprakelijkheid van uw VvE verzekeren

Wilt u meer weten hoe u uw aansprakelijkheidsrisico’s voor uw VvE kunt verminderen? Onze VvE specialisten helpen u graag.
VvE-specialist Monique Schimmel-Kluin
Met de kennis van Monique Schimmel
Specialist VvE verzekeringen
Monique behandelt al vele jaren de verzekeringsvragen van VvE’s en het VvE bestuur. Ze helpt VvE’s graag met al haar kennis en ervaring.