Uitgebreider verzekerd bij overstromingen

Per 1 juni uitgebreide neerslagdekking voor de Inboedel- en Opstalverzekering

Doordat ons klimaat verandert hebben we nu en in de toekomst vaker te maken met overstromingen. Een deel van de schade door een overstroming wordt vergoed door de overheid. Maar er is ook een deel dat niet wordt vergoedt door de overheid en vaak ook niet door een inboedel- of opstalverzekering. We hebben de dekkingen van onze Inboedel- en Opstalverzekering aangepast. Vanaf 1 juni is overstromingsschade uitgebreider verzekerd. 

Daardoor bent u beter verzekerd voor schade door water dat uw woning binnenkomt door een overstroming, omdat een niet-primaire waterkering niet werkt.

Wat zijn primaire en niet-primaire waterkeringen?

Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoog water, vanuit bijvoorbeeld:
- de Noordzee;
- de Waddenzee;
- het IJsselmeer;
- het Markermeer;
- de grote rivieren, zoals de Rijn, de Maas en de IJssel.

Alle primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet. Breekt er bijvoorbeeld een dijk bij het IJsselmeer door en heeft u daardoor waterschade? Dan krijgt u een vergoeding van de overheid.

Niet-primaire waterkeringen zijn niet opgenomen in de Waterwet. Het zijn bijvoorbeeld dijken, sluizen of gemalen bij kleinere rivieren, kanalen, meren of sloten. U krijgt geen vergoeding van de overheid als een niet-primaire waterkering doorbreekt. Vanaf 1 juni bent u met onze Inboedel- en Opstalverzekering uitgebreider verzekerd bij deze overstromingen.