Als VvE is het van groot belang onderhoudswerkzaamheden goed te organiseren. Maar zelfs dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Steeds vaker komen deze schadeclaims terecht bij de opdrachtgever. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt zekerheid.

Beschermd tegen schade aan derden

Onderzoek vooraf

Een glazenwasser die tijdens het lappen van de ramen van een appartementencomplex van de steiger valt. Of een schilder die tijdens het schuren van de kozijnen een misstap maakt. Het is voor een VvE belangrijk vooraf de nodige informatie in te winnen over de uitvoering van de werkzaamheden. Stel: het ingeschakelde onderhoudsbedrijf werkt niet volgens de wettelijke veiligheidsregels. Dan kan de VvE als opdrachtgever (mede-)aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade. En dan hebben we het nog niet over de boete van de Arbeidsinspectie.

Claim naar opdrachtgever

Een bedrijf dat in opdracht van de VvE werkzaamheden uitvoert kan natuurlijk ook schade aan derden toebrengen. Heeft dit bedrijf zelf geen goede verzekering? Dan ligt het voor de hand dat de gedupeerde partij met de claim aanklopt bij de VvE als opdrachtgever.

Vrijwilligers

Deze risico´s spelen onverminderd een rol als een VvE werkzaamheden laat uitvoeren door vrijwilligers. Ook dan moet voldaan worden aan alle wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen. Ontstaat er schade? Dan is de VvE als opdrachtgever aansprakelijk.

Met de module Aansprakelijkheid van onze VvE Meerkeuzepolis beschermt u het vermogen van uw VvE tegen de financiële gevolgen van aanspraken door derden. Denk hierbij aan:

  • Materiële schade
  • Letselschade
  • Gevolgschade
  • Proceskosten
  • Rechtsbijstandkosten

Wat is niet verzekerd

Sommige schade is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door motorrijtuigen valt bijvoorbeeld niet onder deze Aansprakelijkheidsverzekering. Ook niet als de schade door het motorrijtuig ontstaat bij werkzaamheden in opdracht van de VvE.