Wat is persoonlijke schade?
Soms kunt u of de persoon die bij u achterop of in de zijspan zat, door een ongeluk (tijdelijk) niet werken. Dat noemen we persoonlijke schade. U krijgt een vergoeding voor de extra kosten die u moet maken. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, smartengeld of een aanvullend inkomen, omdat u (tijdelijk) niet kunt werken. Met persoonlijke schade bedoelen we ook blijvende invaliditeit en overlijden. 

Wat is materiële schade?
Met materiële schade bedoelen we schade aan persoonlijke spullen die u meenam op de motor. Zoals bagage of kleding. Onderdelen van de motor en accessoires horen hier niet bij.