Vóór de einddatum stoppen

RenteVast Rekening

Stopt u uw RenteVast Rekening vóór de einddatum? Dan betaalt u daar kosten en soms ook een vergoeding voor. Behalve als u de RenteVast Rekening binnen 14 dagen na de opening stopt. Of als er sprake is van een bijzondere situatie.

U betaalt kosten en soms ook een vergoeding

 • U betaalt € 50,- administratiekosten.
 • U betaalt een vergoeding voor ons renteverlies. Dat is afhankelijk van de rentestand op het moment dat u de RenteVast Rekening stopt. U betaalt de vergoeding alleen als de rente op dat moment hoger is dan de rente die u ontvangt. In deze situatie laten we u weten hoe hoog de vergoeding is. En we stoppen uw RenteVast Rekening pas als u akkoord gaat met het bedrag van de vergoeding.

Bijzondere situaties: geen kosten 

In 5 situaties betaalt u geen kosten en geen vergoeding:

 • Binnen 14 dagen
  U stopt de RenteVast Rekening binnen 14 dagen nadat u de rekening geopend heeft.
 • Onvrijwillige werkloosheid
  Een rekeninghouder is na de ingangsdatum van de RenteVast Rekening onvrijwillig werkloos geworden.
 • Schuldsanering of faillissement
  Een rekeninghouder is na de ingangsdatum van de RenteVast Rekening in de schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) gekomen of failliet verklaard.
 • Arbeidsongeschiktheid
  Een rekeninghouder is na de ingangsdatum van de RenteVast Rekening volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voor meer dan 35% arbeidsongeschikt geraakt.
 • Overlijden
  Een rekeninghouder is overleden. Kijk in de brochure ‘Spaarrekeningen, informatie voor nabestaanden’ welke papieren we nodig hebben voor een zorgvuldige afhandeling. In sommige gevallen hebben we bijvoorbeeld een Verklaring van Erfrecht nodig.

U kunt een gestopte RenteVast Rekening nog 1 jaar inzien

In Mijn Centraal Beheer en de app ziet u uw RenteVast Rekening nog 12 maanden als beëindigde rekening.
Stop RenteVast Rekening