Man in ziekenhuis

Zieke medewerker door schuld van ander. Wat nu?

Uw medewerker is aangereden. Hij is er flink ziek van. Maar heeft het gelukkig overleefd. Toch kan hij voorlopig niet werken. En dat kost u veel geld. Soms kunt u de loonschade en re-integratiekosten terugkrijgen. Hoe zit dit? 

Zakelijk 17 mei 2018 2 minuten

Soms betaalt een ander voor uw zieke medewerker

Is uw medewerker arbeidsongeschikt door de schuld van een ander? Bijvoorbeeld door een ongeluk, een medische fout of mishandeling? Dankzij het regresrecht krijgt u soms de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie terug. Dit betekent dat u recht heeft om de kosten bij arbeidsongeschiktheid terug te vragen bij de veroorzaker ervan. Het regresrecht heet ook wel loonregres. U moet dan wel een loondoorbetalingsplicht hebben voor uw medewerker. 

Op sommige voorwaarden krijgt u uw geld terug

Het regresrecht geldt alleen als uw medewerker niet kan werken door de schuld van een ander. Ook moet u kunnen bewijzen dat de ander verantwoordelijk is voor de schade. En moet het duidelijk zijn waarom uw medewerker niet kan werken door de gebeurtenis waarvoor de ander verantwoordelijk is. Dit wordt een juridisch en medisch causaal verband genoemd. Ook krijgt u nooit meer geld terug dan de medewerker van u zou krijgen als hij niet arbeidsongeschikt was geweest. Dit heet het civiele plafond.

Kosten terugvragen 

Als werkgever kunt u 2 soorten kosten terugvragen. Namelijk de loonschade en de re-integratiekosten. Loonschade betekent de netto loonkosten en vakantiegeld van uw medewerker. Werkgeverslasten, gemiste omzet en kosten voor vervanging krijgt u niet terug. Re-integratiekosten zijn kosten om uw medewerker weer aan het werk te helpen. Maar bijvoorbeeld ook administratieve kosten voor het maken van een plan van aanpak. En kosten voor een rolstoeltaxi om op het werk te komen of om het werk aan te passen. U krijgt deze kosten alleen terug als het om een tijdelijke oplossing gaat. En voldoet aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Bescherm uw bedrijf

Een verzuimverzekering vermindert het financiële risico voor uw bedrijf. En regelt ook het terugvragen van kosten als uw medewerker niet kan werken door de schuld van een ander. Zo heeft u tijd om te ondernemen. En om uw medewerker weer aan het werk te helpen. Met een WIA-verzekering beschermt u uw personeel tegen een terugval in het inkomen. Hiermee verzekert u een inkomensgarantie van 70, 75 of 80% tot een salaris van € 100.000,-. En ook voor het salaris hierboven heeft Centraal Beheer oplossingen. Wilt u weten wat een WIA-verzekering betekent voor uw personeel? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval.