Pensioenstelsel op de schop

Dít zijn de veranderingen

De regels voor ons pensioen werkten jarenlang goed. Maar de samenleving verandert en we worden ouder. Ook wisselen we vaker van werkgever. Daarom komen er nieuwe regels voor pensioen. Wat betekenen de nieuwe regels mogelijk voor u?
Eerst even dit
De meeste Nederlanders krijgen een basisinkomen vanuit de overheid, de AOW. Daarnaast bouwen veel mensen een pensioen op via de werkgever. De AOW via de overheid blijft hetzelfde. De nieuwe regels gaan over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.  

Wanneer gaan de nieuwe regels in?
De invoering van de regels gebeurt stap voor stap. De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord. De meeste nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023. Daarna is er tijd om alles goed te organiseren. Uiterlijk 1 januari 2028 is het pensioen via uw werkgever aangepast.

De belangrijkste veranderingen op een rij

Voor veel mensen is het niet duidelijk hoeveel ze voor hun pensioen betalen en hoeveel ze opbouwen. In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dit spreken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad, met elkaar af. Als werknemer ziet u duidelijk hoe hoog de inleg in uw pensioen is en hoe dit bedrag groeit. Dit is uw persoonlijke pensioenvermogen.
Als het goed gaat met de economie, dan groeit het pensioenkapitaal waarschijnlijk en ook de verwachte pensioenuitkering. Maar dit pensioenkapitaal kan ook omlaag gaan als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus beweeglijker. Het is de verwachting dat met de nieuwe regels het pensioen vaker en eerder omhoog gaat dan nu het geval is. De beweging in het pensioen wordt kleiner als u (bijna) met pensioen bent. Want als u dichter u bij uw pensioenleeftijd komt, wordt er voorzichtiger belegd. En zal uw pensioen minder schommelen. Elk jaar krijgt u bericht over de verwachte hoogte van uw pensioenkapitaal en uw pensioenuitkering.
Heeft u bij het ingaan van uw pensioen behoefte aan eenmalig groter bedrag voor een verbouwing, reis of ander doel? Dit is een extra keuzerecht in het nieuwe pensioenstelsel. U kunt dan namelijk maximaal 10% van uw pensioenuitkering in 1 keer opnemen. Wij noemen dit ‘een bedrag ineens’. Houd er wel rekening mee dat de maandelijkse pensioenuitkering lager wordt door de opname van het bedrag ineens. Verwacht wordt dat dit onderdeel van de wetgeving vanaf 1 juli 2024 zal gelden.
Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever? Of krijgt u een andere pensioenregeling? Het nieuwe pensioenstelsel is beter op die situaties ingericht.
In het nieuwe stelsel komt er maar 1 soort partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum. Dit nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Als een pensioendeelnemer vóór de pensioendatum overlijdt, ontvangt zijn partner een uitkering. De hoogte van deze uitkering is straks alleen nog afhankelijk van het laatstverdiende salaris.

Moet ik iets doen?

U hoeft niets te doen. De sociale partners en pensioenuitvoerders gaan aan de slag met de nieuwe regels. Uw pensioenuitvoerder zal u de komende jaren informeren over de veranderingen. 
Wilt u weten meer lezen over de nieuwe Wet toekomst pensioenen?  Kijk dan op Wijzer in Geldzaken.

Bron: Onsnieuwepensioen.nl en rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel