Soorten pensioen­regelingen

Garantie Inkomen Pensioen

Het soort pensioen­regeling bepaalt uw mogelijkheden. Maar hoe zit dat precies? Welke pensioen­regelingen zijn er eigenlijk? En met welke pensioen­regeling kunt u kiezen voor Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer?

Informatie over uw pensioen­opbouw

U bouwt een pensioen­kapitaal op met de premie die uw werkgever betaalt aan een pensioen­uitvoerder. Dat gebeurt via een premie­overeenkomst of een kapitaal­overeenkomst. De overeenkomst heeft een einddatum: de datum waarop het pensioen­kapitaal vrijkomt. Een vrijkomend pensioen­kapitaal krijgt u niet in 1 keer. U bent wettelijk verplicht om het te gebruiken voor een pensioen­uitkering. Er is 1 uitzondering. Een pensioen­kapitaal dat zo laag is dat uw uitkering onder de wettelijke afkoopgrens komt, kunt u wel in 1 keer krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u vanzelf bij het bekijken van uw pensioen­uitkering.

Soorten pensioen­overeenkomsten

Illustratie van man en vrouw op kantoor

Premie­overeenkomst

Bij een premie­overeenkomst (beschikbare­premieregeling) is vooraf bekend hoeveel premie de werkgever betaalt aan de pensioen­uitvoerder. Maar omdat de premie wordt belegd, is vooraf niet bekend hoe hoog het pensioen­kapitaal wordt. Het pensioen­kapitaal is bestemd voor een pensioenuitkering. Bijvoorbeeld met Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer.

Illustratie van man op kantoor

Kapitaal­overeenkomst

Bij een kapitaal­overeenkomst is het pensioen­kapitaal vooraf bekend. De werkgever betaalt zo veel premie als nodig is om het afgesproken pensioen­kapitaal op te bouwen. Het pensioen­kapitaal is bestemd voor een pensioen­uitkering. Bijvoorbeeld met Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer.

Vrouw in huiskamer

Uitkerings­overeenkomst

In een uitkerings­overeenkomst staan afspraken over uw pensioen­uitkering. U hoeft zelf dus geen pensioen­uitkering te regelen.

Nettopensioen­regeling

Ook kapitaal van een nettopensioen­regeling kunt u gebruiken voor Garantie Inkomen Pensioen. Een nettopensioen­regeling is een pensioen­regeling die werkgevers soms hebben afgesloten voor werknemers met een inkomen van meer dan € 114.866 (2022) per jaar. Het Extra Werknemer Pensioen (EWP) van Centraal Beheer is een voorbeeld van een nettopensioen­regeling. Ook andere aanbieders hebben vaak producten voor een nettopensioen­regeling. Bij een nettopensioen­regeling doen we geen inhoudingen op de bruto-uitkering.

Wanneer Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer?

U kiest Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer als u zelf uw pensioenkapitaal mag gebruiken voor een pensioenuitkering. Garantie Inkomen Pensioen is dus geschikt voor pensioen­kapitaal dat is opgebouwd met een premie­overeenkomst of met een kapitaal­overeenkomst.

AOW en pensioenrechten

Wilt u weten hoeveel AOW u krijgt en waar u pensioen­rechten heeft opgebouwd? Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u complete en duidelijke informatie. Alleen wat u aan lijfrente­kapitaal heeft opgebouwd staat er niet bij.