Soorten pensioenregelingen

Garantie Inkomen Pensioen

Het soort pensioenregeling bepaalt uw mogelijkheden. Maar hoe zit dat precies? Welke pensioenregelingen zijn er eigenlijk? En met welke pensioenregeling kunt u kiezen voor Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer?

Informatie over uw pensioenopbouw

U bouwt een pensioenkapitaal op met de premie die uw werkgever betaalt aan een pensioenuitvoerder. Dat gebeurt via een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst. De overeenkomst heeft een einddatum: de datum waarop het pensioenkapitaal vrijkomt. Een vrijkomend pensioenkapitaal krijgt u niet in 1 keer. U bent wettelijk verplicht om het te gebruiken voor een pensioenuitkering. Er is 1 uitzondering. Een pensioenkapitaal dat zo laag is dat uw uitkering onder de wettelijke afkoopgrens komt, kunt u wel in 1 keer krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u vanzelf bij het bekijken van uw pensioenuitkering.

Soorten pensioenovereenkomsten

Illustratie van man en vrouw op kantoor

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst (beschikbarepremieregeling) is vooraf bekend hoeveel premie de werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Maar omdat de premie wordt belegd, is vooraf niet bekend hoe hoog het pensioenkapitaal wordt. Het pensioenkapitaal is bestemd voor een pensioenuitkering. Bijvoorbeeld met Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer.

Illustratie van man op kantoor

Kapitaalovereenkomst

Bij een kapitaalovereenkomst is het pensioenkapitaal vooraf bekend. De werkgever betaalt zo veel premie als nodig is om het afgesproken pensioenkapitaal op te bouwen. Het pensioenkapitaal is bestemd voor een pensioenuitkering. Bijvoorbeeld met Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer.

Vrouw in huiskamer

Uitkeringsovereenkomst

In een uitkeringsovereenkomst staan afspraken over uw pensioenuitkering. U hoeft zelf dus geen pensioenuitkering te regelen.

Nettopensioenregeling

Ook kapitaal van een nettopensioenregeling kunt u gebruiken voor Garantie Inkomen Pensioen. Een nettopensioenregeling is een pensioenregeling die werkgevers soms hebben afgesloten voor werknemers met een inkomen van meer dan € 107.593 (2019) per jaar. Het Extra Werknemer Pensioen (EWP) van Centraal Beheer is een voorbeeld van een nettopensioenregeling. Ook andere aanbieders hebben vaak producten voor een nettopensioenregeling. Bij een nettopensioenregeling doen we geen inhoudingen op de bruto-uitkering.

Wanneer Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer?

U kiest Garantie Inkomen Pensioen van Centraal Beheer als u zelf uw pensioenkapitaal mag gebruiken voor een pensioenuitkering. Garantie Inkomen Pensioen is dus geschikt voor pensioenkapitaal dat is opgebouwd met een premieovereenkomst of met een kapitaalovereenkomst.

AOW en pensioenrechten

Wilt u weten hoeveel AOW u krijgt en waar u pensioenrechten heeft opgebouwd? Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u complete en duidelijke informatie. Alleen wat u aan lijfrentekapitaal heeft opgebouwd staat er niet bij.