Variabel pensioen

Wel of niet mogelijk?

Wilt u na de start van uw pensioenuitkering het resterend pensioenkapitaal blijven beleggen? Dat is bij Centraal Beheer niet mogelijk. U kunt hiervoor wel terecht bij andere pensioenaanbieders. Als u hiervoor kiest, is uw pensioenuitkering onder andere afhankelijk van het rendement van uw beleggingen en van de ontwikkeling van de marktrente. Dit betekent dat uw uitkering dus in de loop van de tijd hoger of lager kan worden.

Past 'een variabel pensioen' bij u?

Past mogelijk bij u

  • U bent bereid beleggingsrisico's te nemen om een zo hoog mogelijke pensioenuitkering te krijgen.
  • Het is voor u geen probleem als de pensioenuitkering lager uitvalt.

Past mogelijk niet bij u

  • U wilt zekerheid over uw pensioenuitkering.
  • Het is voor u wel een probleem als de pensioenuitkering lager uitvalt.