""

Denktank: wereldwijd meer elektriciteit opgewekt met zon en wind

De elektriciteit die wereldwijd wordt opgewekt met zonne- en windenergie is afgelopen jaar gestegen naar 12 procent. Dat berekende de in energiezaken gespecialiseerde denktank Ember. Nederland wekt meer elektriciteit op met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens dan het wereldwijde gemiddelde.
20 apr 2023 2 minuten
Bijna een derde van alle elektriciteit in Nederland wordt opgewekt met zonne‑ en windenergie. Dat is hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie van 22 procent. Een jaar eerder zorgden zon en wind voor bijna een kwart van de stroom in Nederland.
Mede vanwege de sterk gestegen energieprijzen zijn consumenten en organisaties aan het verduurzamen. Marktonderzoeksbureau Multiscope berekende vorige maand dat Nederlanders afgelopen jaar 11,3 miljard euro hebben uitgegeven aan het verduurzamen van hun huis, meer dan het jaar daarvoor. Hiervan werd 38 procent uitgegeven aan zonnepanelen.

Klimaatakkoord

Met andere manieren om stroom op te wekken zonder CO2‑uitstoot doet Nederland het iets minder goed. Zo is het aandeel van kernenergie in Nederland 3 procent. In de hele EU ligt dit een stuk hoger met bijna 22 procent en wereldwijd is bijna 10 procent van de stroom opgewekt met kernenergie. Nederland heeft een werkende kerncentrale in Borssele in Zeeland. Het kabinet wil daar twee centrales bij bouwen.

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs mag de aarde niet meer dan 2 graden Celsius opwarmen. De EU heeft het akkoord mede namens Nederland ondertekend. EU‑lidstaten hebben onderling afgesproken om in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De meeste elektriciteit wordt nog steeds opgewekt met kolen, een fossiele brandstof. Wereldwijd komt ruim 35 procent van de stroom van kolen. In Nederland gebeurt dit een stuk minder, 12 procent. Wel wordt in Nederland meer elektriciteit opgewekt met gas dan gemiddeld in de EU en in de wereld. Gas omzetten in elektriciteit kan bijvoorbeeld met een micro‑warmtekracht­koppeling (micro‑WKK). Dit is een cv‑ketel die naast warmte ook elektriciteit produceert.