CU en D66: kijk bij toewijzing woning ook naar totale woonlasten

Bij de toewijzing van huurwoningen moet niet meer alleen worden gekeken of de nieuwe bewoners de huur kunnen betalen, maar ook de energierekening. Dat willen coalitiepartijen ChristenUnie en D66, die daartoe een motie hebben ingediend.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) staat welwillend tegenover dit plan om de totale woonlasten mee te wegen bij de toewijzing van huurwoningen, maar heeft wel een paar bedenkingen.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis maakt zich grote zorgen over de zogeheten 'passende toewijzing' van huurwoningen aan mensen met een laag inkomen. Goedkopere huurwoningen zijn vaak slecht geïsoleerd. Zeker met de huidige energieprijzen leidt dat vaak tot torenhoge energierekeningen. Passend toewijzen, waarbij nu alleen wordt gekeken of de toekomstige bewoner de huurprijs kan betalen, is niet passend meer, vinden CU en D66.

"Het kan niet zo zijn dat mensen met de laagste inkomens in tochtige huurhuizen met weliswaar de laagste huur terechtkomen, maar tegelijk met de hoogste energierekening", zegt Grinwis in een toelichting. Hij vindt het "onaanvaardbaar" dat in de huidige Woningwet staat dat er alleen naar de huurhoogte en het inkomen moet worden gekeken, en niet naar de totale woonlasten. "Laten we daarom per direct ‘passend toewijzen’ anders gaan toepassen en de wet hier zo snel mogelijk op aanpassen."

Energiearmoede

De Jonge wil onderzoeken hoe dit geregeld kan worden, maar hij vreest wel dat het aantal huurwoningen dat toegewezen kan worden "nog geringer zal worden", zei de minister in het Kamerdebat. "En de wachtlijsten zijn al zo lang, ook voor mensen met een laag inkomen." Als een meerderheid van de Kamer volgende week voor de motie stemt, gaat hij overleggen met de Woonbond en Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, zo heeft hij toegezegd.

De minister staat ook positief tegenover een tweede motie van CU, ingediend samen met het CDA en GroenLinks, om de extra 300 miljoen euro voor het Nationaal Isolatieprogramma te bestemmen voor de slechtst geïsoleerde woningen. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat het 300 miljoen euro toevoegt aan het Nationaal Isolatieprogramma voor 2023 en 2024. Bij bewoners van slecht geïsoleerde woningen is "bovengemiddeld vaak sprake van energiearmoede", lichten de drie fracties in hun motie toe. Ook daarover wordt volgende week gestemd.