""

Rechter zet streep door besluit gratis verwijderen gasaansluiting

De regeling die het mogelijk maakte voor burgers om hun gasaansluiting gratis te laten verwijderen, is ongeldig verklaard. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter in dit soort zaken, oordeelt dat het besluit op een manier tot stand is gekomen die in strijd is met Europese wetgeving.
26 jun 2023 1 minuut

Sinds maart 2021 hoeven burgers die van het aardgas af willen daar niks meer voor te betalen. De kosten worden sindsdien in de praktijk afgewenteld op iedereen die wél nog een gasaansluiting heeft. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), die zakelijke energieklanten vertegenwoordigt, was het daarmee niet eens, omdat het "aanzienlijke financiële consequenties" kan hebben voor klanten die aardgas blijven afnemen.

Het CBb geeft de VEMW gelijk. Het grootste probleem is de manier waarop de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een besluit heeft genomen over de verdeling van de kosten. Dat deed de ACM op aangeven van de toenmalige minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Dat is echter niet toegestaan, oordeelt het CBb. "Uit de Europese Gasrichtlijn volgt namelijk dat de minister de ACM geen instructie mag geven om bepaalde tariefstructuren te hanteren."

De ACM dient zich onafhankelijk op te stellen, maar heeft volgens de rechters helemaal geen eigen afweging gemaakt in deze zaak. "Het besluit van de ACM kan daarom niet in stand blijven", luidt het eindoordeel.