""

Schimmels slaan volgens onderzoek verrassend veel CO2 op

Schimmels die in de bodem leven, spelen volgens een internationaal team van wetenschappers een belangrijke en onderschatte rol in het dempen van klimaatverandering.
8 jun 2023 2 minuten

In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology schatten experts dat jaarlijks ruim een derde (36 procent) van de totale hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die de mensheid uitstoot door schimmels wordt opgenomen. De grote vraag is nog wel hoelang die CO2 precies veilig onder de grond blijft.

CO2 houdt warmte vast in de atmosfeer en is daarmee de grootste drijvende kracht achter de huidige opwarming van de aarde. Een deel van alle CO2 die in de lucht zit, wordt opgenomen door planten. Die groeien ervan, maar geven een deel ook via ondergrondse verbindingen door aan schimmels. Die verbondenheid heet mycorrhiza en komt overal ter wereld algemeen voor: 70 tot 90 procent van alle planten op het land leeft in symbiose met schimmels.

Volgens hoofdauteur Heide Hawkins, verbonden aan de Universiteit van Kaapstad, lijkt het erop dat de schimmel­netwerken een belangrijke koolstofopslag vormen, die veel over het hoofd wordt gezien. "Het is begrijpelijk dat veel nadruk ligt op het beschermen en herstellen van bossen als een natuurlijke manier om klimaat­verandering te beperken", legt Hawkins uit in een verklaring over het onderzoek. "Er is echter nog maar weinig aandacht besteed aan de grote hoeveelheden CO2 die planten door fotosynthese uit de atmosfeer halen en dan onder de grond naar mycorrhiza­schimmels verplaatsen."

Onzichtbaar

Medeauteur Katie Field van de Universiteit van Sheffield noemt de schimmels "een blinde vlek", zowel in klimaat­modellen als op het gebied van natuurbescherming en -herstel. Ze waarschuwt dat bodem­ecosystemen op een hoog tempo verloren gaan, onder meer door de huidige (land)bouw en industrie. Bescherming van deze schimmels is volgens de onderzoekers van groot belang.

Een deel van de opgenomen CO2 gaat later via microben en de schimmels zelf weer in gasvorm de lucht in. Een ander deel kan echter hechten aan andere deeltjes in de bodem, of mogelijk worden hergebruikt door planten. Dan blijft het broeikasgas langer uit de atmosfeer.

Hoogleraar Evolutiebiologie Toby Kiers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, die ook meewerkte aan de publicatie, legt uit dat de wetenschap "nog maar net begint te begrijpen" hoe de schimmel­netwerken precies werken. "Mycorrhiza­schimmels zijn belangrijke ecosysteem­bouwers, maar ze zijn onzichtbaar voor de meeste mensen".