""

Energiesector waarschuwt: maak prijsplafond niet te ingewikkeld

De energiesector is in staat vanaf 1 januari te werken met een prijsplafond voor gas en stroom, maar dan moet politiek Den Haag daar niet te veel extra eisen aan stellen. Met die waarschuwing komen toplieden van de energiebedrijven Eneco, Essent en Greenchoice tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

"Wij zijn echt zeker in staat om dit per 1 januari mogelijk te maken", aldus topman As Tempelman van Eneco. Maar hij benadrukt dat de regeling ingewikkeld genoeg is zonder dat de Kamer met allerlei voorwaarden komt. "We zitten op een kritiek pad. We moeten nu geen grote veranderingen meer willen." Donderdagmiddag is er een debat over de precieze uitwerking van het prijsplafond.

De Kamer worstelt nog met de vraag welke marge energiebedrijven redelijkerwijs mogen maken als een groot deel van de energierekening van burgers en bedrijven volgend jaar met belastinggeld wordt betaald. Er is brede overeenstemming over dat overwinsten moeten worden voorkomen. Maar wat precies overwinst is, dat is vooraf lastig vast te stellen.


ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) deed op verzoek van energieminister Rob Jetten een poging. Maar de toezichthouder gaf die opdracht eerder deze week terug. Zo'n berekening is alleen te maken op basis van historische gegevens, en de marktomstandigheden zijn door de oorlog in Oekraïne zo anders geworden dat iedere vergelijking mank zou gaan.

Tempelman benadrukt dat energiebedrijven eigenlijk maar bescheiden winsten maken. En van de hoge energieprijzen heeft Eneco volgens hem eerder last dan profijt. "We verdienen juist minder aan levering van elektriciteit en gas en niet meer." Het geld dat energiebedrijven verdienen, hebben zij bovendien hard nodig voor investeringen, voegt topvrouw Resi Becker van Essent daar aan toe.


Inkoop van energie

Het zijn ook niet de energiebedrijven die om steun vragen, benadrukken de bestuurders. Zij fungeren naar eigen zeggen slechts als "doorgeefluik". De klant merkt dat direct, omdat de subsidie die de bedrijven ontvangen een op een wordt vertaald in lagere termijnbedragen. "Ook wij willen niet dat ook maar 1 euro subsidie achterblijft bij ons, dat moet naar de klant, aldus Tempelman.

De toplieden nuanceren het beeld dat zij minder risico lopen nu de overheid de rekening voor veel burgers betaalbaar houdt. Bij de inkoop van energie voor hun klanten kunnen zij immers geen onderscheid maken tussen het deel van verbruik onder het prijsplafond en het deel dat erbuiten valt. Ook wijzen zij op de extra kosten die het prijsplafond met zich meebrengt.


Achteraf toetsen

De energiebedrijven zijn wel bereid achteraf te laten toetsen of de behaalde marges redelijk zijn. Maar zij benadrukken ook dat de ACM en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) al heel scherp letten op hun tarieven en op de rechtmatige besteding van het verstrekte subsidiegeld.