""

IEA: wereldwijd meer duurzame energie, maar nog niet genoeg

Het toepassen van duurzame energie heeft het afgelopen jaar wereldwijd een "opmerkelijke vooruitgang" geboekt, maar er is meer nodig om in 2050 uitstootvrij te zijn.
19 jul 2023 2 minuten
Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn woensdag verschenen rapport over duurzame energie. Volgens de organisatie is internationale samenwerking nodig om belangrijke technologieën te verspreiden, met name richting opkomende en armere landen. 

De verkoop van elektrische auto’s bereikte in 2022 een recordhoogte met meer dan 10 miljoen stuks. Dat was volgens het IEA een vertienvoudiging ten opzichte van vijf jaar eerder. Daarnaast steeg de hoeveelheid groene energie die opgewekt kan worden tot 340 gigawatt, de grootste stijging ooit. Daarmee zijn duurzame energiebronnen nu goed voor 30 procent van de wereldwijde energieopwekking. Maar niet alle regio’s profiteren van die ontwikkelingen, zo concludeert het IEA. Zo werd 95 procent van alle elektrische auto’s verkocht in China, de Verenigde Staten en Europa. 

Het energieagentschap merkt verder dat schone energie steeds sneller wordt ingezet. Maar er is ook innovatie nodig binnen sectoren waar uitstoot moeilijker aan te pakken is, bijvoorbeeld in de zware industrie en in het langeafstandsvervoer. "De afgelopen paar jaar zijn er positieve stappen gezet op het gebied van innovatie, maar er is een verdere versnelling nodig om snel meer emissiearme technologieën voor deze gebieden op de markt te brengen", stelt het IEA. 

Voor de rapportage kijkt de organisatie naar vijftig onderdelen met betrekking tot duurzame energie, van sectoren en technologieën tot infrastructuur. Op al die onderdelen merkt het IEA vooruitgang, maar de meeste zijn "nog niet op weg naar netto nul emissies in 2050". "Sterkere beleidsondersteuning en meer investeringen zijn nodig in een breed scala van verschillende technologieën, in alle regio's van de wereld, om een bredere en snellere verschuiving naar schone energie mogelijk te maken", aldus het agentschap.