""

Harbers: actieplan drinkwater nodig

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, wordt daar de komende tijd op diverse 'fronten' aan gewerkt. Er komt onder meer een Actieplan Leveringszekerheid drinkwater, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. 
5 apr 2023 2 minuten

Dat moet op korte termijn leiden tot extra capaciteit om water te winnen. Daarnaast wordt ingezet op waterbesparing.

"Dat vraagt wat van ons allemaal, bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met ons drinkwater", zegt Harbers.

De minister zegt dit in reactie op het maandag verschenen rapport van het RIVM, dat stelt dat de beschikbaarheid van drinkwater nu al regionaal onder druk staat. Als er niets wordt gedaan, kan dit in 2030 voor heel Nederland gelden. Het RIVM adviseert het ministerie, gemeentekoepel VNG, provinciekoepel IPO, de drinkwaterbedrijven en de Vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin aan om samen de knelpunten in de waterbeschikbaarheid aan te pakken.


Periode tussen 2023 en 2030

Met Vewin en het IPO gaat het ministerie van IenW een Actieplan Leveringszekerheid opstellen, schrijft Harbers aan de Tweede Kamer. Dat plan moet de levering van drinkwater in de periode tussen 2023 tot 2030 waarborgen. In het najaar wordt de Tweede Kamer over de voortgang van dat pan geïnformeerd.

"We moeten voldoende drinkwater tot onze beschikking hebben, nu en in de toekomst", zegt Harbers. "Nu kunnen drinkwaterbedrijven niet altijd aan de volledige drinkwatervraag voldoen, bijvoorbeeld bij piekmomenten tijdens droogte. Met het actieplan willen we deze knelpunten oplossen."


Inzetten op waterbesparing

Daarnaast moet meer worden ingezet op waterbesparing. Het kabinet heeft eerder in "Water en Bodem sturend" de ambitie opgenomen dat het gebruik van drinkwater door alle gebruikers met 20 procent wordt verminderd.