Aandeel zonnestroom naar recordhoogte in augustus

Het aandeel zonnestroom in de Nederlandse elektriciteitsproductie heeft in augustus een record bereikt. Ruim een kwart van alle elektriciteit werd in augustus opgewekt door zonnepanelen. Dat komt naar voren uit cijfers van Energieopwek.nl van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Door het grote aantal zonuren in augustus kon het aandeel zonnestroom toenemen. Volgens het KNMI waren er die maand 289 zonuren tegen 205 normaal. Ook liggen er fors meer zonnepanelen dan een jaar eerder, waardoor er meer zonnestroom opgewekt kon worden. In totaal werd bijna de helft van de stroom in Nederland in augustus duurzaam opgewekt. Zo'n 10 procent van de totale stroomproductie bestond uit windenergie en zo'n 12 procent werd opgewekt door biomassa.

Iets meer dan de helft van de stroom werd opgewekt door conventionele energiebronnen als gas en kolen. Volgens het Klimaatakkoord moet er worden gestreefd naar 70 procent duurzaam opgewekte stroom. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) denkt zelfs dat 75 procent haalbaar is.