Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd in de coronacrisis?

Tips van Martine Bolhuis, expert duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer

De coronacrisis legt het openbare leven bijna stil en ook de werkvloer blijft op veel plaatsen leeg. Het is de kunst om de verbinding en motivatie bij medewerkers vast te houden, ook als ze thuiswerken. Martine Bolhuis, expert duurzame inzetbaarheid bij  Centraal Beheer, geeft aan hoe werkgevers dat oppakken en wat belangrijk is.

Maak gebruik van de motivatie van medewerkers

Bolhuis ziet veel creativiteit in het omgaan met thuiswerken. Eigenaarschap en solidariteit nemen toe bij medewerkers. “Over het algemeen zijn ze heel gemotiveerd en voelen ze goed aan hoe belangrijk het is dat het werk doorgaat.” 

Benut digitale mogelijkheden

De creativiteit zit vooral in nieuwe manieren om toch verbinding met elkaar te houden. “Bij Centraal Beheer werken we met Microsoft Teams. Onze collega’s hebben een digitale koffieplek ingericht waar iedereen elkaar kan ontmoeten.” Een welzijnsorganisatie heeft medewerkers uitgenodigd om iets van zichzelf te laten zien. “Denk aan: wat doen ze in deze periode anders? Hebben ze een boek gelezen of een film gezien die ze aanraden? Deze tijd nodigt uit om iets meer in de sociale context aan elkaar te laten zien. Dat gebeurt normaal gesproken bij de koffie of tijdens een wandeling. Deze organisatie heeft een nieuwsbrief in het leven geroepen, specifiek voor deze dingen.”

Tips om medewerkers gemotiveerd te houden

Als werkgever moet je voor goede thuiswerkvoorzieningen zorgen. De meeste hebben dat wel op orde, zegt Bolhuis. “Het mooie is dat medewerkers in deze crisis snel blijken te schakelen en zich sneller vaardigheden eigen maken dan verwacht. En dat geldt niet alleen voor werknemers. Een ouder echtpaar dat gescheiden in een verpleeghuis woont, heeft razendsnel laptops gekregen. Ze kunnen nu met elkaar skypen. Je ziet dus dat vaardigheden echt niet aan leeftijd gebonden zijn. Deze crisisperiode versnelt juist het eigen maken van de ‘21st century skills’. 

Stimuleer digitaal samenwerken voor jong en oud

Digitaal samenwerken legt helemaal geen generatiekloof bloot, zegt Bolhuis. “Ouderen pakken dat juist heel goed op, soms zelfs beter dan de jongere generatie. Het zou kunnen dat dat komt doordat ouderen meer ervaring hebben en zich ook beter kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.”
De werkgever moet juist bij thuiswerken duidelijkheid geven over wat hij van de medewerker verwacht, zegt Bolhuis. “Sommige mensen vinden het lastig om thuis te werken, dus zij hebben graag taken om af te ronden. Maar tegelijk hebben ze ook het vertrouwen nodig dat ze de juiste keuzes kunnen maken. Niet alleen met werk bezig zijn, maar ook voor een ouder zorgen of kinderen op weg helpen met school. Soms betekent dat dat de keuze even niet werken is. Belangrijk is dat je er met elkaar over praat. Je kunt als partners ook de taken voor de kinderen verdelen over de dag. Deel ervaringen met elkaar en vraag ernaar.”

Voorkom dat medewerkers thuis te veel werken

Het risico van thuiswerken is volgens Bolhuis juist dat mensen te veel gaan werken. “Het is thuis moeilijker om te stoppen, omdat het werk altijd aanwezig is. De scheiding tussen werk en privé is er niet en pauzemomenten zijn er ook niet vanzelf. Ik merk dat er voortdurend afspraken worden gepland nu iedereen thuiswerkt. Dat zorgt ervoor dat je weinig gelegenheid hebt om een wandeling te maken of op een andere manier een korte pauze te nemen. Mensen vinden het sowieso al moeilijk om pauze te nemen, dus geef daar aandacht aan en zorg dat er een gezonde werk-privébalans blijft.”

Dat neemt niet weg dat elkaar kunnen zien enorm helpt bij het motiveren en het onderling contact. “Dat is anders dan aan de telefoon praten. Beelden helpen om de verbinding te vergroten.” Bolhuis kent voorbeelden van organisaties waar ook leidinggevenden zich veel laten zien. “Dat kan ook voor meer verbinding door de organisatie heen zorgen. Het is herkenbaarheid: iedereen moet aan deze situatie wennen. Niet alleen medewerkers, maar ook leidinggevenden en directie laten zien hoe het bij hen thuis gaat en wat ze tegenkomen. We zijn allemaal mens en allemaal bezorgd. Het is belangrijk om te laten zien dat het coronavirus ons allemaal raakt.”

Er zijn organisaties die nu nadrukkelijk hun maatschappelijke rol oppakken, geeft Bolhuis aan. Een voorbeeld daarvan is Miele: “Zij richten zich met hun serviceorganisatie altijd al op het waarborgen van de hygiëne en blijven ook in deze lastige tijden zorgen voor onderhoud aan desinfectie- en sterilisatieapparatuur. Op die manier willen zij hun bijdrage leveren.”

Kijk naar de toekomst

Sommige organisaties benutten de tijd die nu vrijkomt om zich op de toekomst te oriënteren, zegt Bolhuis. “De meeste ondernemingen zijn nog bezig met overleven, maar er zijn ook bedrijven die zich bezinnen op hun propositie en de koers die ze moeten gaan varen na de crisis. Er zijn ondernemers die het financieel gaan redden, ondanks dat ze dicht moeten. Sommigen van hen gebruiken deze tijd om de zaak op te knappen of te investeren in hun bedrijf. Bedrijven kijken dus steeds meer naar wat er op dit moment nodig is. Horecabedrijven gaan bijvoorbeeld thuisbezorgen of leveren aan de voedselbanken.”

Stimuleer digitale samenwerking

Op de digitale werkvloer kan nu ook anders worden gekeken naar functies en rollen. “De werkverdeling is bij een aantal organisaties anders. Sommige functies worden heel veel gevraagd, terwijl bij anderen het werk even stilvalt. Wie veel met events doet, heeft nu weinig werk. Dat kun je bijvoorbeeld weer omzetten in het organiseren van webinars. Maar als werkgever kun je samen met je team ook kijken waar nu veel werk is en waar het stilvalt, zodat iedereen over de verschillende taken heen kan samenwerken. Niks is erger dan thuis te zitten terwijl anderen heel druk zijn. Zet mensen in op de piek. Als dat niet kan, laat mensen dan investeren in vakkennis, mits daar budget voor is.”

HR kan met leidinggevenden vooral een rol spelen in het ervoor zorgen dat de informatievoorziening op orde is. “Het belangrijkste is nu dat de contacten met medewerkers in stand blijven”, zegt Bolhuis. “Probeer ook letterlijk mensen te motiveren met een peptalk of een energieke boodschap waarmee je collega’s bedankt. Die warme kant is altijd relevant, maar juist nu extra belangrijk. Mensen worden toch wat somberder door deze crisis omdat er onzekerheid is over gezondheid, maar ook over banen. Juist nu moeten we dicht bij elkaar blijven en dat is heel tegenstrijdig als je alleen maar digitaal contact hebt.”

Over onze expert

Martine Bolhuis, expert duurzame inzetbaarheid

Martine Bolhuis 

Expert Duurzame Inzetbaarheid Centraal Beheer

Martine is HR Partner Open en continu in dialoog met werkgevers over actuele HR vraagstukken. Met Open ondersteunt ze werkgevers bij het voeren van een dialoog met medewerkers en bij het zoeken naar concrete oplossingen voor strategische HR thema’s. Belangrijk in haar werk, is de verbinding met veel verschillende werkgevers voor optimale kennisdeling en co-creatie. Martine: “Elkaar inspireren, samen inzichten opdoen en samenwerken aan mogelijke oplossingen. Dat geeft energie.”