Aansprakelijkheid logistieke dienstverlening

 Handig voor u als logistiek dienstverlener

De aansprakelijkheid voor logistieke dienstverlening dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw werkzaamheden als logistiek dienstverlener, die niet verzekerd zijn onder uw Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Denk hierbij aan opslag en overslag van goederen van derden. Wanneer schade is veroorzaakt tijdens het daadwerkelijke transport is dit niet verzekerd. Als u goederen ook vervoert dan is de vervoerdersaansprakelijkheid verzekering wat voor u.

Wel verzekerd

 • Schade of verlies aan zaken van derden
 • Schade door opzet of roekeloosheid van werknemers
 • Kosten om direct dreigende schade te voorkomen
 • Kosten voor juridische bijstand
 • Kosten om beschadigde zaken op te ruimen

Niet verzekerd

 • Schade aan voertuig of (lucht)vaartuig
 • Schade aan geld en andere papieren die geldwaarde hebben, edele metalen, edelstenen, halfedelstenen, horloges en sieraden
 • Schade aan levende dieren
 • Schade die meer is dan de normale aansprakelijkheid volgens de wet
 • Schade door belastingen, accijnzen, subsidies, boetes en andere heffingen
 • Schade die blijkt door gewone inventarisaties
 • Schade door extra kosten die de verzekerde moet maken
 • Schade aan het milieu
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Kijk in onze Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Transport en Logistiek (pdf)