Wilt u stappen zetten op het gebied van risicomanagement? Dan ondersteunt Centraal Beheer u hierbij uitstekend met het Risicomanagement programma. Op een manier die past bij uw organisatie.

Het Risicomanagement programma bestaat uit 5 stappen

risicomanagement programma

Verzekeringsanalyses

Iedere organisatie heeft meerdere verzekeringen. Vaak is het niet duidelijk of deze verzekeringen voldoende dekking bieden voor schades die ontstaan uit verzekerbare risico’s. Een risicoanalyse is dan aan te bevelen. Deze brengt de risico’s binnen uw organisatie in kaart. Met inzicht in risico’s die uw organisatie kan vermijden, verminderen, verzekeren en zelf kan en wil dragen. Voor specifieke risico’s die in aanmerking komen om te verzekeren, kijken we vervolgens of het huidige verzekeringspakket (nog) aansluit en de nodige en gewenste dekking biedt.

Risicoscan

Samen met u wordt een analyse gemaakt op hoofdlijnen van de belangrijkste operationele risico’s die effect kunnen hebben op de voortgang van uw bedrijfsvoering.

Specialistisch risicoconsult

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het gesprek met de accountmanager een specifieke vraag heeft over mogelijke risico’s. Denk aan inbraak, bouwaard, aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden enzovoort. Daarom staat een deskundige riskmanager van Centraal Beheer voor u klaar. Om samen met u de risico’s in uw bedrijf op te sporen, tegen het licht te houden en maatwerkoplossingen te bieden.

Risico workshop

U en uw medewerkers hebben de meeste risicokennis ten aanzien van uw bedrijfsvoering. Maar vaak wordt die kennis niet of te weinig functioneel toegepast. In een workshop met een aantal sleutelfiguren uit uw bedrijf gaan we dan ook in detail na welke kritische en kwetsbare factoren er bestaan binnen uw bedrijfsvoering.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement

Heeft uw organisatie een goed overzicht van de risico's die de continuïteit kunnen bedreigen? En maatregelen genomen om de kans op schade te verminderen of zelfs te voorkomen? Dan kunt u de laatste stap zetten door een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) op te stellen. Hierin wordt beschreven hoe te handelen als het, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch mis gaat en de organisatie wordt getroffen door een calamiteit. In het BCP worden bijvoorbeeld uitwijkscenario’s beschreven, crisiscommunicatie-protocollen en ontruimingsplannen opgesteld. Bedrijven die dit goed hebben geregeld, doen actief aan bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Bent u lid van Koninklijke Metaalunie?

Bekijk dan het MEVAS Risicomanagement Programma dat Centraal Beheer samen met MEVAS heeft ontwikkeld voor Metaalunie leden.