Risicomanagement voorbeelden

Dit deden anderen

Rob Meershoek van Dolmans Calamiteiten Diensten BV en Daisy Beijersbergen van Achmea

 • Brachten met een aantal workshops op directieniveau de aansprakelijkheidsrisico’s in kaart.
 • Constateerden dat een betere werkverdeling de reële kans op fouten van mensen die onder druk werken vermindert
 • En onderzoeken nu welke organisatorische maatregelen haalbaar zijn om de werkdruk evenwichtiger te verdelen.

Henk Abbring van Metaal Kennis Groep Nederland BV en Arnoud van der Bend van Centraal Beheer

 • Inventariseerden de operationele risico’s van het bedrijf
 • Dat heeft geleidt tot inzicht en bewustwording
 • Concludeerden dat het borgen van de continuïteit centraal staat
 • En dat deze is geborgd

Freerk Lautenbach van Combex Bouwlogistiek en Daisy Beijersbergen in samenwerking met Adriaan Heino

 • Vroegen zich af of het relatief lage aantal schades gevolg van het beleid was, of puur geluk?
 • Ontdekten dat er onbewust al veel goed ging wat nu bewust omgezet kon worden naar beleid.
 • Hebben nu meer grip, handhaven hun lage schadelast en bespreken vier keer per jaar nieuwe thema’s en vooruitblikken in het preventieteam

De directeur/eigenaar van een middelgroot uitzendbureau en Daisy Beijersbergen van Achmea

 • Kregen inzicht in het ontstaan van dagelijkse kleine schades in het wagenpark van een twintigtal personenauto’s
 • Namen de risicocultuur van het bedrijf onder de loep: open en adequaat reageren op meldingen, nadruk op gedeeld belang en aandacht voor persoonlijke veiligheid
 • Medewerkers durven meer te delen, rijden 20% minder schades en -leuke bijvangst- de carbonfootprint van het bedrijf is gedaald

De marketingmanager van een groot Nederlands bouwbedrijf en en Daisy Beijersbergen van Achmea

 • Inventariseerden welke onderwerpen, gebeurtenissen en mensen invloed hebben op de reputatie van het bedrijf
 • Ontdekten dat juist de minder voor de hand liggende onderwerpen (toeleveranciers, materiaalkeuze, overlast voor omwonenden) ongewenste media-aandacht kunnen opleveren
 • Pasten het (social)mediabeleid zo aan dat elke medewerker weet wat hij kan doen en zeggen, ook als hij onverwacht benaderd wordt door de pers