Een aansprakelijkheidsclaim kan enorme financiële gevolgen hebben. Voor de VvE en voor de bestuursleden afzonderlijk. Bestuursleden zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat er bij een claim aanspraak gemaakt kan worden op hun privévermogen. Een reguliere aansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico niet. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom geen luxe, maar noodzaak.

Het privévermogen van uw bestuurders beschermd

De module Bestuurdersaansprakelijkheid beschermt privévermogens tegen claims op grond van:

  • Wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
  • Onbehoorlijke taakvervulling ten opzicht van de VvE
  • Onzorgvuldig handelen tegenover derden
  • Nalatigheid