Zakelijk

7 feiten en fabels over de WIA-verzekering

Zakelijk

Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers als zij langer dan 2 jaar ziek zijn. Toch zijn er veel fabels over deze verzekering. Bijvoorbeeld dat u er als werkgever zelf niets aan heeft. Bent u benieuwd hoe het echt zit?

16 apr 2018
4 minuten

Bereken het verschil

Wilt u weten hoe u als werkgever het verschil maakt? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct wat een AOV voor uw Personeel betekent voor uw arbeidsongeschikte medewerker.

Financiële zekerheid

Onze WIA-verzekering beschermt uw medewerkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen. Wij geven een garantie tot een maximum inkomen van € 100.000,-. En dat is een fijne gedachte voor uw medewerker.

De stellingen

Onderscheidt u de feiten van de fabels?

Het is niet altijd zo dat een WIA verzekering duur hoeft te zijn. Het hangt namelijk (voor een deel) af van de sector waarin u zit en van de lonen van uw medewerkers. Ook hoeft u de premie niet zelf te betalen. Tenminste, niet als u dat niet wilt. U kunt er namelijk voor kiezen om (een deel van) de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting. Zo wordt deze verzekering opeens een stuk voordeliger.
En om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij om bepaalde informatie. Vraagt u om een WIA-offerte? Dan sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over uw kennis en ervaring. En uw doelstellingen. Vult u dit formulier volledig in? Dan is het afsluiten van een AOV voor uw Personeel helemaal niet zo moeilijk. En heeft u vragen? Bel dan ‘Even Apeldoorn’.
En lukt het hem niet om 50% of meer van zijn resterende verdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken) te verdienen? Dan is er een forse inkomensterugval. De uitkering die dan overblijft is een percentage van het minimumloon. Met een WIA-verzekering beschermt u uw medewerkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen. Wij geven een inkomensgarantie tot een maximum inkomen van
€ 100.000,-. Daarboven kunt u het inkomen verzekeren met de aanvullende WIA Excedentverzekering.
Dan hoeft uw personeel niet eerst medisch gekeurd te worden. Ook hoeven uw medewerkers geen gezondheidsverklaring in te vullen. U moet uw medewerkers dan wel binnen 3 maanden bij ons aanmelden. Heeft u een medewerker die zich eerst niet wilde verzekeren? Maar later toch wel? Dan vragen wij wel om een gezondheidsverklaring. Mogelijk volgt daarna ook een medische keuring voor deze persoon.
Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een AOV voor uw Personeel aanbiedt. Volgens de wet hoeft dit niet. Maar volgens sommige cao’s bent u verplicht om deze verzekering af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen.
Maar als het gebeurt, is het fijn om geen financiële zorgen te hebben. Een WIA-verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor (toekomstige) medewerkers. Het toont goed werkgeverschap en laat zien dat u als werkgever om uw mensen geeft.
En een goede aanpak van langdurig verzuim is belangrijk, maar ook wettelijk verplicht. Met de WIA-verzekering krijgt uw medewerker gratis wachtlijstbemiddeling. En dus sneller de hulp die hij nodig heeft om beter te worden. Kan uw medewerker weer (deels) aan het werk? Dan krijgt u professionele hulp van ervaren re-integratiecoaches.
Laptop

WIA-verzekering afsluiten

Verzekeren is maatwerk. Dat geldt ook voor een WIA-verzekering (AOV voor uw Personeel). Daarom hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Zo zijn uw medewerkers straks goed verzekerd. En betaalt u nooit te veel premie.