Slim belastingvrij schenken

Stel, u wilt uw kinderen of kleinkinderen geld schenken. Maar hoe geeft u uw geld slim weg? Lees de belastingvrije regels.

22 apr 2024 2 minuten

U mag ieder jaar een klein bedrag schenken 

Jaarlijks mag u ieder kind of kleinkind een klein bedrag belastingvrij schenken. U betaalt dan geen schenkbelasting en u hoeft het ook niet te melden bij uw belastingaangifte. 
Uw kinderen mag u maximaal € 6.633,- (2024) schenken. Dat geld ook voor pleeg- en stiefkinderen. Voor kleinkinderen of andere personen is het belastingvrije bedrag € 2.658,- (2024).  De ontvanger mag zelf beslissen wat hij of zij met dit geld doet. Bijvoorbeeld voor een studie, huis of de spaarrekening aanvullen. Maar een heerlijke vakantie kan natuurlijk ook.

U mag ook een eenmalige schenking aan uw kinderen doen 

Aan kinderen tussen 18 en 40 jaar mag u eenmalig € 31.813,- (2024) belastingvrij schenken. Gebruikt uw kind het voor het betalen van een dure studie? Dan mag u eenmalig maximaal € 66.260,- schenken (2024). Dit bedrag mag uw kind niet gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Let op: deze  eenmalige schenking komt niet bovenop de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Deze 2 vrijstellingen mag u dus niet in hetzelfde kalenderjaar gebruiken.

U kunt ook schenken aan een goed doel 

Wilt u de voetbalvereniging in de wijk helpen om een kunstgrasveld aan te leggen? Of wilt u geld geven voor een waterput in een dorp in Oeganda? Er zijn heel veel goede doelen en verenigingen die uw geld heel goed kunnen gebruiken. Wilt u de gift als aftrekpost gebruiken op uw aangifte inkomstenbelasting? Dan geldt er geen minimumbedrag. Maar wel een maximum van € 250.000,- per jaar. Let er ook op het goede doel aangemeld is als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voor verenigingen gelden andere regels.

Schenken zonder verrassing? 

U maakt een ander blij met uw geld. Maar het is minder leuk als de Belastingdienst aanklopt. Wilt u zeker weten dat u belastingvrij schenkt?