Minister De Jonge wil verduurzaming woningen versnellen

De verduurzaming van woningen, winkels en andere gebouwen moet "aanzienlijk versnellen" om de doelen voor 2030 te halen.

Naast financieringsregelingen, komen er om dit te bereiken ook een stappenplan voor verduurzaming en wettelijke eisen aan huurwoningen. Slecht geïsoleerde huurwoningen zouden, zowel in de sociale als private sector, vanaf begin 2030 niet meer verhuurd mogen worden. Dat staat in een programma dat woonminister Hugo de Jonge heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving, waarin hij de plannen uit het coalitieakkoord uitwerkt.

De minister wil dat een duurzame woning voor iedereen te realiseren is, met ondersteuning en subsidies. Zo wil hij het onder meer mogelijk maken dat mensen met lagere inkomens tegen 0 procent rente kunnen lenen om hun woning energiezuiniger te maken. Ook wil De Jonge andere voorwaarden versoepelen zodat meer mensen via aantrekkelijke regelingen aan de slag kunnen met de isolatie van hun huis, de aanschaf van een (hybride) warmtepomp en een fornuis op elektriciteit. Eerder maakte het kabinet al bekend dat per 2026 de warmtepomp of een duurzaam alternatief verplicht wordt bij vervanging van een cv-installatie.

De gebouwen met de slechtste energielabels (E, F, G) worden als eerste aangepakt. In totaal moeten in 2030 zeker 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd. Daarvoor was al een nationaal programma bedacht.

Goed voor het klimaat

Een duurzame woning voor iedereen "is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas", aldus De Jonge. "Dit doen we door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels. We willen voorkomen dat mensen onnodig op hoge kosten worden gejaagd."

Volgens De Jonge is het vooral belangrijk dat over de wensen en eisen voor verduurzaming duidelijkheid bestaat bij eigenaren van woningen en gebouwen, juist omdat het voor de meeste gebouweigenaren "een ingewikkeld en niet-alledaags onderwerp is". Elke maatregel en nieuwe stap moet goed worden aangegeven. Om voor iedereen meer duidelijkheid te krijgen over het vergroeningstraject, komt er een digitaal platform verbeterjehuis.nl. Daar kan iedereen terecht om meer te weten te komen over regelingen, subsidies en aanbieders. Ook komt er informatie over welke maatregelen technisch gezien verstandig zijn, over de te verwachten besparingen op de energierekening en over betrouwbare aanbieders.