Onderzoek: verduurzaming minst groene huizen loopt achter

De woningvoorraad wordt steeds groener, maar dat geldt vaak niet voor huizen die een energielabel E, F, of G hebben. Dat concludeert marktonderzoeker Calcasa, gespecialiseerd in de analyse en waardering van onroerend goed. Vooral in de huurmarkt blijft het percentage woningen met de laagste energielabels de laatste jaren gelijk.

Halverwege dit jaar had bijna een derde van de huizen met een geregistreerd label een energielabel A. Dat is het hoogste aandeel ooit. De laatste jaren nam het percentage huizen met het duurzaamste label gestaag toe. Het percentage woningen met label G blijft al sinds 2017 nagenoeg gelijk op zo'n 5 procent.

Woningminister Hugo de Jonge gaf eerder aan vanaf 2030 geen woningen meer te laten verhuren met labels E, F en G. Volgens Calcasa is er een hoop werk te verzetten. Circa 11 procent van de huurwoningen heeft nu nog zo'n label.

Het energielabel kan van grote invloed zijn op de energierekening. Zo liggen de energielasten voor een gemiddeld huurhuis met een oppervlakte van 100 vierkante meter in geval van een woning met energielabel G zo'n 40 procent per jaar hoger dan in het geval van eenzelfde woning met energielabel A. Dat zou neerkomen op zo'n 2500 euro.

Uw huis verduurzamen

Wilt u weten hoe u uw huis kunt verduurzamen en op uw energierekening bespaart? Krijg inzicht in de mogelijkheden met onze scan.