""

Energiemonitor: minder groei in energie­coöperaties van burgers

De groei in energiecoöperaties neemt af. Afgelopen jaar telde Nederland 702 van zulke burgercollectieven, 1 procent meer dan het jaar daarvoor, komt naar voren in de jaarlijkse Lokale Energiemonitor van klimaatstichting Hier.
16 feb 2023 1 minuut

Er lijkt een verzadigingspunt bereikt, aldus Hier.

In bijna 86 procent van de gemeenten in Nederland is inmiddels een energiecoöperatie actief. Daardoor kunnen nieuwe deelnemers makkelijker aanhaken, ziet de klimaatstichting. Naar schatting komt het aantal leden of deelnemers neer op zo'n 120.000 mensen. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De energiecoöperaties houden zich bezig met energie­opwekking, ‑besparing, ‑opslag en ‑handel. Meer dan twee derde van de coöperaties werkt aan zonne-energieprojecten. Zo'n 12 procent (87 coöperaties) werkt actief aan windprojecten. Verder ontwikkelen 78 coöperaties een collectief warmteproject.

Voor wind‑ en zonneprojecten is voldoende financiering te vinden, concludeert Hier. De coöperaties kunnen genoeg mensen en bedrijven vinden die bereid zijn om te investeren in de projecten. De klimaatstichting denkt dat burgers inmiddels zo'n 140 miljoen euro hebben geïnvesteerd in wind‑ en zonne­projecten. Financiering voor de warmte­projecten lijkt wat moeilijker te vinden.

Door de onzekerheid op de energiemarkt afgelopen jaar zijn sommige ontwikkelingen "in een stroomversnelling" terechtgekomen, schrijft Hier. Met de coöperaties willen de burgers hun zeggenschap behouden. "Ze willen huishoudens en bedrijven beschermen tegen grillige stroomprijzen én de eigen opgewekte stroom tegen voorspelbare en eerlijke tarieven kunnen leveren."