""

Opwekking zonne‑energie groeit snel, vooral door panelen woningen

De opwekking van zonne‑energie in Nederland blijft rap toenemen. Zonnepanelen op woningen wekten vorig jaar bijna de helft (49 procent) meer energie op dan een jaar eerder.
22 jun 2023 1 minuut

Bij bedrijven groeide de productie met 45 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alles bij elkaar bedroeg de groei 46 procent in een jaar tijd.

De steden met de sterkste toename van het aantal zonnepanelen op woningen waren Utrecht, Rotterdam en Tilburg. In de gemeente Dronten (Flevoland) was de grootste toename van het "opgesteld vermogen". Daar werd het grootste zonnepark van Nederland geopend.

Van alle energie die in Nederland werd verbruikt door huishoudens en bedrijven, waarbij het CBS warmte en elektriciteit bij elkaar optelt, kwam vorig jaar 3,3 procent van de zon. Dat was een jaar eerder nog 2,1 procent. Zonne-energie staat qua productie op de derde plaats van alle hernieuwbare bronnen, na biomassa en windenergie.


Australië

Nederland bungelde jarenlang onderaan de Europese lijsten waarop de duurzame energieproductie wordt bijgehouden, maar heeft de afgelopen paar jaar een grote inhaalslag gemaakt. Met een productie van 16,8 miljard kilowattuur was Nederland in 2022 de vijfde producent van zonnestroom van Europa. In ons land werd bijna evenveel zonne‑energie opgewekt als in Frankrijk, dat bijna vier keer zoveel inwoners heeft.

Per hoofd van de bevolking is ons land al langer de koploper van Europa. Wereldwijd stond volgens eerdere onderzoeken vorig jaar alleen in Australië meer vermogen aan zonnepanelen per inwoner opgesteld dan in Nederland. Duitsland wekt in absolute zin de meeste zonne‑energie op van de Europese landen.