Werkgeversenquête: duurzame mobiliteit steeds belangrijker

Werkgevers zetten steeds meer in op duurzame mobiliteit. Dat blijkt uit de jaarlijkse werkgeversenquête die I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deelnemers werd gevraagd welke maatregelen zij nemen om duurzaam reisgedrag onder werknemers te bevorderen.Net als vorig jaar is thuiswerken nog steeds populair: bij een derde van de werkgevers werkt meer dan de helft van de werknemers een of meerdere dagen thuis. 80 procent van de werkgevers is daar erg over te spreken en zet dan ook verschillende middelen in om hybride werken te stimuleren, zoals ICT-voorzieningen voor thuis en een thuiswerkvergoeding.

 

Elektrische voertuigen winnen ondertussen terrein. Steeds meer werkgevers zorgen voor laadpunten bij hun bedrijf, zowel voor auto's als fietsen. Ook de reiskostenvergoeding is onverminderd populair: in 65 procent van de gevallen worden werknemers op deze manier gecompenseerd voor de gemaakte reiskosten ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken. De reiskostenvergoeding is sinds vorig jaar flink gestegen, van 19 naar 21 cent per kilometer. Vanaf volgend jaar stijgt die verder naar 22 cent.

Steuntje in de rug

"We zien in dit onderzoek terug dat thuiswerken voor veel mensen een blijvertje is. Uiteindelijk is dat ook een effectieve manier om aan de ene kant de filedruk te verlagen, en aan de andere kant de uitstoot te verminderen", reageert minister Mark Harbers van I&W op de resultaten van de enquête. Ook staatssecretaris Vivianne Heijnen is tevreden met de ontwikkelingen. "Werknemers zijn er vaak heel blij mee als de baas ze ondersteunt om duurzame keuzes te maken. Want om de knop om te zetten, heb je soms een steuntje in de rug nodig."

  

Aan het onderzoek deden 1016 werkgevers met meer dan honderd werknemers mee.