""

Onderzoek: belasting op plastic zorgt voor flinke afname CO2

Als het kabinet een belasting invoert op plastic, dan kan dat leiden tot een flinke afname van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Dat zegt CE Delft, dat hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat).

Het kabinet wil in het voorjaar van 2023 een "concrete maatregel" aankondigen en kijkt in voorbereiding daarop ook naar dit onderzoek.

De onderzoekers hebben bekeken hoeveel lager de CO2-uitstoot is als er een belasting komt op plastic voorwerpen - zoals een flesje - of de korrels die worden gebruikt om deze te maken. In het eerste geval betalen mensen die iets van plastic kopen de prijs, in het laatste geval de fabrikant. Een belasting op plastic korrels blijkt het meest effectief.

De hoogste belasting die CE Delft heeft berekend zou leiden tot een reductie van minimaal 0,4 en maximaal 1,6 megaton CO2 per jaar. Ter vergelijking: Nederland stootte vorig jaar ongeveer 140 megaton uit. Het gaat dan om een belasting van 800 euro per ton plastic. Dat komt neer op 16 cent voor een plastic flesje van 200 gram. Op de hoeveelheid zwerfafval en de biodiversiteit zou de maatregel weinig effect hebben.

De onderzoekers raden aan om te proberen om een belasting op plastic op een Europees of nog groter niveau te regelen, als het kabinet dit van plan is. Als de belasting alleen in Nederland zou gelden, dan is het risico dat de binnenlandse industrie wordt weggeconcurreerd door concurrenten die goedkoper plastic kunnen produceren.

Uw huis verduurzamen

Wilt u weten hoe u uw huis kunt verduurzamen en op uw energierekening bespaart? Krijg inzicht in de mogelijkheden met onze scan.