Wateroverlast zomer 2021

Actuele informatie voor zakelijke klanten

De provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden. Veel ondernemers en bedrijven zijn helaas getroffen en hebben te maken met impactvolle schades. Op deze pagina leest u hoe u schade kunt melden. Ook krijgt u praktische tips voor bij uw schademelding. En we houden u op de hoogte van het laatste nieuws.

Meld uw schade door wateroverlast als u dat nog niet gedaan heeft

Is er geen spoed? Meld dan uw schade online. Heeft u direct hulp nodig? Bel ons dan:  (055)  579 77  77. Het kan zijn dat de wachttijd aan de telefoon langer is dan normaal  omdat veel klanten hun schade melden.
Meld uw schade online

Tips voor als u schade heeft

 • Neem altijd eerst contact met ons op om uw schade te melden.
 • Maak video's en foto's van uw auto of de situatie in en rondom uw bedrijf.
 • Zorg dat u voor ons bereikbaar bent, ook op uw tijdelijke adres.
 • Pas op voor zogenaamde experts of bemiddelaars waar u niet zelf om hebt gevraagd en die ook niet door ons zijn gestuurd. Vraag altijd voor welk bedrijf ze werken en zet nooit zomaar een handtekening.
 • Is de situatie veilig en heeft u overal foto’s en/of video’s van gemaakt? Begin dan met opruimen.
 • Verzamel eventueel facturen van belangrijke, grote aankopen die beschadigd zijn.

Informatie over financiële regelingen

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS)

Het kabinet heeft op 15 juli het overstroomde gebied in Limburg tot rampgebied uitgeroepen. Dat betekent dat de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS) van toepassing is.  Wij kijken samen met u of deze wet ook voor uw situatie geldt. 

Veelgestelde vragen

Heeft u een schade die niet met spoed opgelost hoeft te worden? Wacht dan nog even af. Wij nemen binnen enkele werkdagen contact met u op om uw schade te regelen. Als u met spoed hulp nodig heeft dan kunt u ons natuurlijk bellen: (055) 579 77 77.

Bedrijfshuisvesting

 • Schade aan bedrijfspand > Gebouwenverzekering
 • Schade aan inventaris en/of voorraad > Bedrijfsmiddelenverzekering
 • Schade door stilstand van bedrijf > Bedrijfsmiddelenverzekering

Mobiliteit

 • Ondergelopen of weggedreven auto > Zakelijke autoverzekering (op de dekkingen Beperkt casco (Plus) en Casco (Allrisk))
 • Schade aan werkmaterieel > Werkmaterieelverzekering (op de dekkingen Beperkt casco (Plus) en Casco (Allrisk))
Dat hangt af van de verzekeringen die u heeft. En wat de oorzaak is van uw schade. Neem daarom contact met ons op zodat we uw situatie kunnen beoordelen. Dan zorgen wij ervoor dat u geholpen wordt.
Als coöperatieve verzekeraar vinden wij het, in deze unieke situatie, onze maatschappelijke plicht om te helpen. Daarom hebben we besloten aanvullende hulp te bieden voor onze zakelijke klanten. Ook al laten onze dekkingsvoorwaarden dat niet altijd toe.

Met deze aanvullende hulp en de inzet van ons herstelnetwerk zorgen we ervoor dat schade kan worden vastgesteld, er kan worden gestart met opruimen en schoonmaak en dat de meeste materiële schades worden vergoed.

Neem contact met ons op zodat wij uw situatie kunnen beoordelen en wij u informatie kunnen geven die op uw situatie van toepassing is.
Nee, voor de afhandeling maakt dit niet uit. Bij de afhandeling kijken wij naar de verzekeringen die u heeft. En wat de oorzaak is van uw schade.

Verder bieden wij, in deze unieke situatie, aanvullende hulp als u schade heeft die niet onder uw verzekeringsdekking valt. Lees daarvoor het antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt er als mijn schade niet onder mijn verzekeringsdekking valt?’
 • Het kabinet heeft op 15 juli 2021 de overstromingen tot ramp verklaard. Hierdoor zijn vergoedingen door de overheid op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) mogelijk. Een beroep op de WTS kan alleen als de schade niet te verzekeren was en je de schade nergens anders kunt verhalen. Meer informatie over de toepassing van de WTS en het indienen van een vergoedingsaanvraag volgt zo snel mogelijk.
Stichting Salvage is een onafhankelijke stichting die in 1986 is opgericht door verschillende verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars. Zij verlenen eerste hulp en opvang na brand, storm en waterschade. Namens de gezamenlijke verzekeraars proberen zij de situatie zo veel mogelijk te stabiliseren en u op te vangen op een manier die u het prettigst vindt.

De Salvagecoördinatoren richten zich op 3 belangrijke dingen:

Zij regelen eerste hulp en opvang

De Salvagecoördinator vangt gedupeerden op, zorgt voor rust en steunt hen bij deze ingrijpende en chaotische gebeurtenis. Hij helpt hen zoveel mogelijk met alles wat geregeld moet worden. En luistert naar hun ervaringen.

Zij zorgen voor schadebeperking

De Salvagecoördinator beoordeelt de situatie ter plaatse. Ook zorgen ze voor een stabiele situatie door maatregelen te nemen die meer leed en schade voorkomen. Als het nodig is regelt hij ook vervangend onderdak.

Zij communiceren met alle betrokken partijen

Op de plek van de calamiteit is de Salvagecoördinator ook vaak de gesprekspartner van de betrokken overheidspartijen.

Wij doen er alles aan om u te helpen

Onze collega’s werken hard om alle schademeldingen te verwerken. Ook met alle extra inzet kan het zijn dat de verwerking toch langer duurt dan normaal. Klanten met een schade die direct een oplossing nodig hebben, proberen wij als eerste te helpen.