Corona: wat is verzekerd

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en uw verzekeringen.

Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust. We helpen u graag. 
Ja, de oorzaak van de ziekte maakt niet uit.
Nee, de Verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.  
Als werkgever moet u zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt. 
U kunt uw medewerkers minder laten werken. Of helemaal laten stoppen met werken. Voor de doorlopende loonkosten van de uren die niet gewerkt worden, kunt u een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (Wtv) stopgezet. Deze regeling is vervangen door een andere, ruimere maatregel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
Bij ziekte heeft u een loondoorbetalingsverplichting. Ook als uw medewerkers tijdelijk thuis zitten. U kunt daarom de polis niet (door ons laten) opschorten en geen premierestitutie krijgen.
Heeft u een Evenementenverzekering met de rubriek Onkosten afgesloten vóórdat het coronavirus (COVID-19) uitbrak? Dan zijn uw onkosten gedekt zoals staat in de polisvoorwaarden bij de rubriek Onkosten. Voorwaarde is wel dat de overheid (Ministerie) of de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt dit besluit. 
Is er geen besluit vanuit de overheid (Ministerie) of de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt? Dan zijn onkosten die u maakt vanwege het niet doorgaan of uitstellen van het evenement niet gedekt. 
Wilt u een nieuwe Evenementenverzekering met de rubriek Onkosten bij Centraal Beheer afsluiten? Dan geldt een uitsluiting. En zijn onkosten die u maakt vanwege het coronavirus (COVID-19) niet gedekt. Organiseert u een klein evenement met minder dan 500 bezoekers? Dan kan hierop in een aantal gevallen een uitzondering worden gemaakt. Uw evenement wordt daarvoor apart beoordeeld.
Nee, de WA-verzekering is een verplichte dekking voor alle auto’s. Deze dekking kunt u niet stopzetten. Als de auto stilstaat, dan geldt nog steeds een WAM-plicht en moet het voertuig verzekerd zijn. U kunt uw voertuig wel schorsen via de RDW. Lees daarvoor ook de veel gestelde vraag ‘Ik heb mijn auto geschorst. Kan ik de WA-verzekering (tijdelijk) stopzetten?’
Ja, dat kan. Door de bijzondere omstandigheden die het coronavirus veroorzaakt bieden wij tijdelijk de mogelijkheid om de dekking te verlagen of te stoppen. Neem gerust contact met ons op, dan bekijken we de mogelijkheden. Heeft u een leasevoertuig? Neem dan contact op met uw leasemaatschappij. Leasemaatschappijen vragen namelijk vaak een verplichte Cascodekking.
Ja, dat kan. Als u het voertuig schorst bij de RDW, dan geldt geen verzekeringsplicht en kan de verzekering stopgezet worden. Aan het schorsen van uw voertuig bij de RDW zijn kosten verbonden. Deze kosten vergoeden wij niet. Voor het tijdelijk stopzetten van uw verzekering moet u ons het schorsingsbewijs mailen.
Nee, dit is niet mogelijk. U kunt een WA-dekking alleen stopzetten als een voertuig geschorst is bij de RDW. U kunt wel de dekking Casco (Allrisk) of Beperkt Casco (WA+) tijdelijk stopzetten of verlagen.
Als er nu intensiever bezorgd gaat worden. Of bedrijfsauto’s worden nu ingezet als bezorgauto en daarvoor niet. Dan valt dit onder de dekking van uw zakelijke autoverzekering. Deed u voor de coronabeperkingen geen bezorgingen? Dan gaat het om een tijdelijke situatie totdat de horecabedrijven weer ‘normaal’ open kunnen.
Let wel op: er kunnen uitzonderingen of beperkingen zijn. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op. Gebruikt u uw privéauto? Dan is er géén dekking. In bijna alle polisvoorwaarden van auto- en bromfietsverzekeringen wordt zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uitgesloten.
Meld dit bij uw huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering.
Dezelfde regels gelden als bij andere virus- of bacterie-infecties. U heeft alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En u daardoor niet in staat bent om te werken. Heeft u milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.
Nee, op uw verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. In veruit de meeste gevallen zult u herstellen van het coronavirus (COVID-19) voor het einde van de eigenrisicoperiode.
Bent u op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt de eigenrisicoperiode voor u niet meer. U krijgt dan mogelijk een hogere uitkering.

Nee. Deze verzekering is een persoonlijke verzekering. U kunt alleen een uitkering krijgen als u zelf ziek bent en daardoor lichamelijk niet in staat bent om te werken.
Nee, de verzekering keert dan niet uit. U kunt alleen een uitkering krijgen als u zelf ziek bent en daardoor lichamelijk niet in staat bent om te werken. 
Ja, het stopzetten van de verzekering kan voor een periode van maximaal 1 jaar. U heeft dan géén recht op een uitkering als u in die periode arbeidsongeschikt wordt. Na afloop van de opschortingsperiode kan de oude verzekering voortgezet worden. Er is dan geen nieuwe medische keuring nodig. Tijdens de opschortingsperiode blijft u wél een minimale premie betalen. 
Ja, dat kan. Uw premie daalt dan in verhouding met het verzekerde bedrag. Er blijft sprake van een dekking maar deze daalt ook in verhouding met (de daling van) het verzekerde bedrag. Binnen een jaar kan het verzekerde bedrag weer naar het oude niveau teruggebracht worden zonder dat een toets op uw inkomen of een nieuwe medische keuring nodig is.  
Ja, wij bieden u 2 mogelijkheden: 
Ondernemersadvieslijn: (020) 740 05 55
Heeft u vragen over de zakelijke kant van uw onderneming? Bijvoorbeeld over het wegvallen van inkomsten door de coronamaatregelen. En heeft u hierbij hulp nodig of iemand die hierover met u meedenkt. Of heeft u vragen over het invullen van een document of over het contract met uw opdrachtgever of verhuurder? Deze en andere ondernemersvragen stelt u aan een adviseur. Uw vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team met verschillende achtergronden en specialisaties. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw gebruikelijke telefoniekosten. Neem daarvoor tussen 8.00 en 18.00 uur contact op via (020) 740 05 55.
HANDS: (0800) 022 29 99
Zijn er problemen die u bezighouden, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen? Of ziet u even door de bomen het bos niet meer?  U kunt dan rekenen op de ervaren specialisten van HANDS. Zij adviseren u en uw gezinsleden. Over gezondheid, opvoeding en loopbaan. Maar ook over huisvesting en juridische en financiële vragen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw gebruikelijke telefoniekosten. HANDS is 24 uur per dag bereikbaar via (0800) 022 29 99. U mag ook een e-mail sturen naar info@vraaghethands.nl.
 
Ja. De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.
Loopt u inkomsten mis door het coronavirus dan is dit niet verzekerd op de Bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering keert uit als uw bedrijf stilligt door materiële schade. Schade door bedrijfsstilstand als gevolg van het coronavirus (bijvoorbeeld tijdelijke sluiting van uw bedrijf op last van de overheid) is daarom niet verzekerd.
Voor landen waar corona heerst, kan de overheid een negatief reisadvies geven. Het reisadvies van de overheid is ingedeeld in 4 kleuren:
  • Groen: geen bijzondere risico's.
  • Geel: let op, er zijn risico.
  • Oranje: reis alleen als het noodzakelijk is.
  • Rood: zeg uw reis af.
Wilt u weten wat het huidige reisadvies voor uw land van bestemming is? Kijk dan op deze website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Nee, de Zakenreisverzekering kent geen annuleringsdekking. De kosten van annulering zijn dus niet gedekt.
Nee, de Zakenreisverzekering kent geen annuleringsdekking. De kosten van het afbreken van de reis zijn dus niet gedekt. U kunt misschien wel (een deel van) de werkelijke gemaakte kosten verhalen bij uw reisorganisatie of het calamiteitenfonds.
Zit u in quarantaine en bent u zelf niet ziek? Dan dekt de Zakenreisverzekering de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket niet.
Zit u in quarantaine en bent u zelf ziek? Dan dekt de Zakenreisverzekering de medische kosten, de extra terugreiskosten en extra verblijfkosten die u maakt. Let wel op: In geval van rood-risicogebied is bovenstaande alléén verzekerd als de overheid het gebied tijdens de reis als rood-risicogebied heeft aangeduid. 
Nee, de Zakenreisverzekering kent geen annuleringsdekking. Ook de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket zijn niet verzekerd.