Corona: wat is verzekerd

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en uw verzekeringen.

Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust. We helpen u graag. 
Ja, de oorzaak van de ziekte maakt niet uit.
Nee, de Verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.  
Als werkgever moet u zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt. 
De Rijksoverheid heeft meerdere tijdelijke (financiële) maatregelen in het leven geroepen om (zelfstandig) ondernemers te ondersteunen. Bekijk welke maatregelen er zijn en voor welke u in aanmerking komt.
Bij ziekte heeft u een loondoorbetalingsverplichting. Ook als uw medewerkers tijdelijk thuis zitten. U kunt daarom de polis niet (door ons laten) opschorten en geen premierestitutie krijgen.
Als de hoofdactiviteit binnen uw bedrijf verandert, dan horen wij dat graag van u. Wij begrijpen dat deze situatie nu vaker voorkomt door de genomen maatregelen rond het coronavirus. Als de nieuwe hoofdactiviteit van tijdelijk aard is (dus tijdens de maatregelenperiode rond het coronavirus) en niet heel erg afwijkt van uw normale hoofdactiviteit die u bij ons verzekerd heeft dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Twijfelt u? Bel ons gerust.
Het is belangrijk dat u als werkgever altijd zorgt voor een veilige werkomgeving. De wet vraagt dit ook van u. Voeren uw medewerkers andere werkzaamheden uit? Dan gelden deze regels natuurlijk nog steeds. Het is ook belangrijk dat uw medewerkers gekwalificeerd zijn om de veranderde werkzaamheden uit te voeren. Voldoen u en uw medewerkers aan deze wettelijke regels? En wordt een medewerker tijdens de periode van de coronamaatregelen ziek? Dan heeft u dekking op uw Verzuimverzekering. 
Nee, de NOW heeft geen gevolgen voor de Verzuimverzekering. Het zijn twee verschillende ‘regelingen’. De NOW is een tijdelijke overheidsregeling gebaseerd op omzetdalingen en dient een economisch belang. En geeft een vergoeding voor al uw medewerkers. Ziek of niet ziek. De Verzuimverzekering biedt dekking voor de kosten van loondoorbetaling als een medewerker door ziekte zijn werk niet kan doen. Krijgt u een vergoeding vanuit de NOW voor een zieke medewerker? Dan ontvangt u ook (volgens de voorwaarden) uit uw Verzuimverzekering een vergoeding voor deze zieke medewerker.
Nee. Komt u in aanmerking voor de NOW? Dan moet u geen aanpassingen doen in (de verzekerde loonsom van) uw Verzuim- (en/of WIA-) verzekering(en). De verzekerde loonsom blijft gelijk. De NOW overbruggingsregeling is erop gericht om werkgelegenheid te behouden. Een voorwaarde van de NOW is daarom dat u als werkgever de loonsom zoveel mogelijk stabiel houdt door medewerkers in dienst te houden en salarissen volledig door te betalen. Bij de definitieve vaststelling van de NOW-vergoeding kan door UWV ook een correctie plaatsvinden als er toch sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Deze onkosten zijn niet gedekt. Sinds maart 2020 zijn alle kosten die u maakt vanwege het coronavirus uitgesloten.
Deze onkosten zijn niet gedekt. Sinds maart 2020 zijn alle kosten die u maakt vanwege het coronavirus uitgesloten.
Nee, de WA-verzekering is een verplichte dekking voor alle auto’s. Deze dekking kunt u niet stopzetten. Als de auto stilstaat, dan geldt nog steeds een WAM-plicht en moet het voertuig verzekerd zijn. U kunt uw voertuig wel schorsen via de RDW. Lees daarvoor ook de veel gestelde vraag ‘Ik heb mijn auto geschorst. Kan ik de WA-verzekering (tijdelijk) stopzetten?’
Ja, dat kan. Door de bijzondere omstandigheden die het coronavirus veroorzaakt bieden wij tijdelijk de mogelijkheid om de dekking te verlagen of te stoppen. Neem gerust contact met ons op, dan bekijken we de mogelijkheden. Heeft u een leasevoertuig? Neem dan contact op met uw leasemaatschappij. Leasemaatschappijen vragen namelijk vaak een verplichte Cascodekking.
Ja, dat kan. Als u het voertuig schorst bij de RDW, dan geldt geen verzekeringsplicht en kan de verzekering stopgezet worden. Aan het schorsen van uw voertuig bij de RDW zijn kosten verbonden. Deze kosten vergoeden wij niet. Voor het tijdelijk stopzetten van uw verzekering moet u ons het schorsingsbewijs mailen.
Nee, dit is niet mogelijk. U kunt een WA-dekking alleen stopzetten als een voertuig geschorst is bij de RDW. U kunt wel de dekking Casco (Allrisk) of Beperkt Casco (WA+) tijdelijk stopzetten of verlagen.
Als er nu intensiever bezorgd gaat worden. Of bedrijfsauto’s worden nu ingezet als bezorgauto en daarvoor niet. Dan valt dit onder de dekking van uw zakelijke autoverzekering. Deze regeling geldt alleen voor auto’s en niet voor bromfietsen en scooters. Deed u voor de coronabeperkingen geen bezorgingen? Dan gaat het om een tijdelijke situatie totdat de bedrijven weer ‘normaal’ open kunnen. Let wel op: er kunnen uitzonderingen of beperkingen zijn. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op. 
Is uw privé auto verzekerd bij Centraal Beheer? Dan is zakelijk gebruik van de auto ook verzekerd gedurende de coronacrisis. Is uw privé auto ergens anders verzekerd en gaat u deze zakelijk gebruiken? Neem dan voor de zekerheid contact op met die verzekeraar. Onze regeling is tijdelijk, totdat bedrijven weer ‘normaal’ open kunnen.
Meld dit bij uw huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering.
Dezelfde regels gelden als bij andere virus- of bacterie-infecties. U heeft alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En u daardoor niet in staat bent om te werken. Heeft u milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.
Nee, op uw verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. In veruit de meeste gevallen zult u herstellen van het coronavirus (COVID-19) voor het einde van de eigenrisicoperiode.
Bent u op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt de eigenrisicoperiode voor u niet meer. U krijgt dan mogelijk een hogere uitkering.

Nee. Deze verzekering is een persoonlijke verzekering. U kunt alleen een uitkering krijgen als u zelf ziek bent en daardoor lichamelijk niet in staat bent om te werken.
Nee, de verzekering keert dan niet uit. U kunt alleen een uitkering krijgen als u zelf ziek bent en daardoor lichamelijk niet in staat bent om te werken. 
Ja, wij bieden u 2 mogelijkheden:

Ondernemersadvieslijn: (020) 740 05 55

Heeft u vragen over de zakelijke kant van uw onderneming? Bijvoorbeeld over het wegvallen van inkomsten door de coronamaatregelen. En heeft u hierbij hulp nodig of iemand die hierover met u meedenkt. Of heeft u vragen over het invullen van een document of over het contract met uw opdrachtgever of verhuurder? Deze en andere ondernemersvragen stelt u aan een adviseur. Uw vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team met verschillende achtergronden en specialisaties. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw gebruikelijke telefoniekosten. Neem daarvoor tussen 8.00 en 18.00 uur contact op via (020) 740 05 55.

HANDS: (0800) 022 29 99

Zijn er problemen die u bezighouden, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen? Of ziet u even door de bomen het bos niet meer?  U kunt dan rekenen op de ervaren specialisten van HANDS. Zij adviseren u en uw gezinsleden. Over gezondheid, opvoeding en loopbaan. Maar ook over huisvesting en juridische en financiële vragen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden, behalve uw gebruikelijke telefoniekosten. HANDS is 24 uur per dag bereikbaar via (0800) 022 29 99. U mag ook een e-mail sturen naar info@vraaghethands.nl.
Nee. U hoeft tijdelijke taakaanpassingen en verschuivingen vanwege de coronacrisis niet te melden. Wij snappen dat u tijdens deze crisis zoekt naar andere manieren om inkomen te krijgen. Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid tijdens de coronacrisis op de voor u meest gunstige manier. Kunt u uw oorspronkelijke beroep niet meer uitvoeren? Meld dit dan ook. Ook dán kunt u een uitkering krijgen. Zodra uit communicatie van de overheid blijkt dat de coronacrisis voorbij is, beoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw. En dan altijd op basis van het beroep dat op het verzekeringsbewijs staat.

Let op. Gaat u structureel uw werk aanpassen? Dan moet u dat wel altijd melden.
Ja. De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.
Loopt u inkomsten mis door het coronavirus dan is dit niet verzekerd op de Bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering keert uit als uw bedrijf stilligt door materiële schade. Schade door bedrijfsstilstand als gevolg van het coronavirus (bijvoorbeeld tijdelijke sluiting van uw bedrijf op last van de overheid) is daarom niet verzekerd.
Voor landen waar corona heerst, kan de overheid een negatief reisadvies geven. Het reisadvies van de overheid is ingedeeld in 4 kleuren:
  • Groen: geen bijzondere risico's.
  • Geel: let op, er zijn risico.
  • Oranje: reis alleen als het noodzakelijk is.
  • Rood: zeg uw reis af.
Wilt u weten wat het huidige reisadvies voor uw land van bestemming is? Kijk dan op deze website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Nee, de Zakenreisverzekering kent geen annuleringsdekking. De kosten van annulering zijn dus niet gedekt.
Nee, de Zakenreisverzekering kent geen annuleringsdekking. De kosten van het afbreken van de reis zijn dus niet gedekt. U kunt misschien wel (een deel van) de werkelijke gemaakte kosten verhalen bij uw reisorganisatie of het calamiteitenfonds.
Zit u in quarantaine en bent u zelf niet ziek? Dan dekt de Zakenreisverzekering de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket niet.
Zit u in quarantaine en bent u zelf ziek? Dan dekt de Zakenreisverzekering de medische kosten, de extra terugreiskosten en extra verblijfkosten die u maakt. Let wel op: In geval van rood-risicogebied is bovenstaande alléén verzekerd als de overheid het gebied tijdens de reis als rood-risicogebied heeft aangeduid. 
Nee, de Zakenreisverzekering kent geen annuleringsdekking. Ook de kosten van een langer verblijf of overboeken van het ticket zijn niet verzekerd.
Nee, dit soort geschillen zijn niet verzekerd. Het gaat namelijk om wetten en regels die voor iedereen gelden.
Ja, de wachttijd van 3 maanden begint dan opnieuw.
De wachttijd geldt niet in alle geschillen. Zo heeft u bijvoorbeeld geen wachttijd als:
  • Het geschil gaat over een overeenkomst die tijdens de verzekering is gesloten.
  • Uw nieuwe verzekering aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering waarop het geschil verzekerd zou zijn.
  • Het gaat over letsel door een ongeluk.
  • Het gaat over een geschil in het verkeer.
Ja, aansprakelijkheid voor schade in verband met bezorgen van eten en/of drinken is verzekerd als er nu ook een horeca activiteit verzekerd is.
Nee. Op de aansprakelijkheidsverzekering is alleen de aansprakelijkheid gedekt voor schade aan zaken. Door het niet kunnen nakomen van een leveringsverplichting ontstaat vermogensschade en die schade is niet gedekt onder deze verzekering.
Nee, dat is niet mogelijk.