Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de schade dat u zelf betaalt. Wilt u geen eigen risico? Dan kiest u voor € 0,- bij Bagage op reis. Wilt u een lagere premie? Dan kiest u voor een eigen risico van € 150,- of € 300,-. U heeft altijd een eigen risico van € 50,- voor uw GSM, smartphone, laptop of tablet. Dit eigen risico geldt per voorwerp en per gebeurtenis. Bekijk een rekenvoorbeeld.