Afspraken over kosten en provisie

Zodat u aanbieders beter kunt vergelijken 

Verzekeraars mogen geen provisie meer betalen aan adviseurs. Ook moeten de kosten begrijpelijk zijn. Hierdoor is het voor u makkelijker aanbieders te vergelijken.

Producten die onder de regelgeving vallen

De producten waarvoor het provisieverbod en de kostentransparantie geldt, zijn door de wetgever aangewezen. Dit zijn complexe producten (waaronder levensverzekeringen, pensioenen), overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, hypotheken, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en betalingsbeschermers. Voor producten die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten, geldt een overgangsregeling: de gemaakte afspraken mogen gehandhaafd blijven tot het einde van de looptijd van de verzekering.

Splitsing tussen advieskosten, distributiekosten en premie

Vanaf 1 januari 2013 is er een splitsing tussen de advieskosten, de distributiekosten en de premie voor het product.
  • Sluit een klant het product rechtstreeks bij Centraal Beheer? Dan betaalt hij advies- en distributiekosten én de premie aan ons. We maken daarbij de advies- en distributiekosten apart zichtbaar. Meer informatie hierover vindt u in ons dienstverleningsdocument. Hierin beschrijven we duidelijk wat onze dienstverlening is en wat de kosten daarvan zijn. Ook vermelden we de kosten voor advies en distributie in de aanbieding, offerte en de factuur.
  • Wij verkopen onze producten vooral rechtstreeks. Het kan echter in bepaalde gevallen toch zo zijn dat een klant een product van ons via een verzekeringsadviseur afsluit. Dan betaalt hij voortaan de vergoeding voor het advies aan de verzekeringsadviseur. De distributiekosten en de kosten voor het product (de premie) betaalt hij rechtstreeks aan ons.

Afspraken over de kosten voor het herstellen van fouten

Vanuit de wet mag er voor de genoemde producten geen enkele geldstroom meer zijn tussen verzekeraar en verzekeringsadviseur. Daarom mogen verzekeraars ook geen vergoeding geven aan verzekeringsadviseurs voor het herstellen van eventuele fouten in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten. De kosten voor deze werkzaamheden moeten verzekeringsadviseurs in rekening brengen bij de klant. Centraal Beheer vindt het niet rechtvaardig dat een klant moet betalen voor het herstellen van een eventuele fout van ons als verzekeraar. Daarom hebben we een zogenaamde ‘herstelkostenprocedure’ ingericht om de kosten hiervoor bij ons te declareren.