Maak uw huis brandveilig

Door rook en giftige gassen is de kans klein dat u langer dan 3 minuten in een brandend huis kunt overleven. Weet dus wat u moet doen als er brand uitbreekt. En hoe u brand kunt voorkomen.
9 mrt 2023 2 minuten

Tips om brand te voorkomen

  • Laat geen lucifers en aanstekers slingeren als u kinderen heeft.

  • Gebruikt u een apparaat (tijdelijk) niet? Haal dan de stekker uit het stopcontact. Alleen zo weet u dat het apparaat veilig is.

  • Koppel stekkerdozen of verlengsnoeren niet aan elkaar.

  • Maak huishoudelijke apparatuur regelmatig schoon. Zoals broodroosters, de afzuigkap, frituurpan of droger. Het is vaak stof of vuil dat bij hitte of vonken als eerste gaat branden.

  • Gebruik altijd de originele laders van uw laptop of mobiele telefoon.

  • Laad uw elektrische apparaten nooit langer op dan noodzakelijk. Zo voorkomt u oververhitting.

  • De hitte van halogeenlampen kan op afstand iets in brand steken. Houd daarom 1 meter rondom deze lampen vrij van stoffering, papier of kleding. Let er ook op dat de lampen niet meer vermogen vragen dan het maximum dat op de transformator staat.

  • Heeft u een haard of kachel in huis? Laat dan uw schoorsteen jaarlijks vegen door een bedrijf dat is aangesloten bij een erkende brancheorganisatie.

Stel dat er toch brand is

Zorg dat u uw huis bij brand snel kunt verlaten. Leg bijvoorbeeld uw sleutels op een vaste plek. En bekijk hoe u uw huis op verschillende manieren uit kunt. Ook bij een beginnende brand is er al vaak veel giftige rook. Blus alleen als u snel weg kunt komen en adem geen rook in.

Plaats rookmelders

Als u slaapt, werkt uw reukorgaan niet. Plaats daarom ook in de buurt van uw slaapkamers een rookmelder. Sinds 1 juli 2022 is het zelfs verplicht om op elke verdieping van uw huis een rookmelder te plaatsen.