Eerste jaren een hogere uitkering

Past het bij u?

Wilt u de eerste jaren van uw pensionering meer geld hebben bijvoorbeeld om een mooie reis te maken of om uw hypotheek af te lossen? Dan is het handig dat u meer pensioen krijgt. U kunt kiezen voor een hogere pensioenuitkering gedurende de eerste 5 jaar. Of gedurende de eerste 10 jaar.
Houd er wel rekening mee dat uw bruto pensioenuitkering na 5 of 10 jaar met 25% omlaag gaat. Als u kiest voor een hogere maandelijkse uitkering in de eerste jaren, ontvangt u een deel van uw pensioen sneller. U hoeft het niet op te maken. Maar u heeft het wel alvast binnen. U heeft dan de eerste jaren wat meer bestedingsruimte. En vaak geven mensen op latere leeftijd toch iets minder uit. Een nadeel kan zijn dat u gewend raakt aan het hogere inkomen. Als u na 5 of 10 jaar 25% minder ontvangt, kan dat tegenvallen. Of u heeft een tekort omdat de kosten van levensonderhoud dan zijn gestegen. 

Past 'eerste jaren een hogere uitkering' bij u?

Past mogelijk bij u

  • U wilt de eerste jaren na uw pensionering meer bestedingsruimte.
  • U kunt goed rondkomen van de lagere uitkering na 5 of 10 jaar.

Past mogelijk niet bij u

  • U wilt altijd dezelfde uitkering.
  • U kunt niet goed rondkomen van de lagere uitkering na 5 of 10 jaar.

Hoe regelt u 'eerste jaren een hogere uitkering' bij Centraal Beheer?

Heel eenvoudig, u regelt dit gewoon online. U vult enkele gegevens in over uzelf en over uw pensioenkapitaal. U ziet dan direct hoe hoog uw pensioenuitkering is. U kiest voor 5 of 10 jaar en sluit Garantie Inkomen Pensioen af.