Bruto en netto

Inhoudingen op uw pensioenuitkering

Net als bij een salaris worden er op een pensioenuitkering inhoudingen gedaan. Centraal Beheer doet deze inhoudingen:

  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen, bijvoorbeeld de AOW-premie
  • inkomens­afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Centraal Beheer is wettelijk verplicht de inhoudingen te doen. We dragen het ingehouden bedrag af aan de Belastingdienst. Hoeveel belasting u uiteindelijk betaalt, ziet u bij uw belasting­aangifte. Of u dan moet bijbetalen of geld terugkrijgt, hangt onder meer af van uw andere inkomsten.

Hoeveel we inhouden hangt onder meer af van uw leeftijd

Over een maandelijkse bruto uitkering tot € 3.175 houden we vanaf uw AOW-leeftijd minder in dan voor uw AOW-leeftijd. Vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u namelijk geen AOW-premie.
Bruto uitkering per maand* Verplichte inhoudingen vóór AOW-leeftijd* Verplichte inhoudingen na AOW-leeftijd*
tot € 3.175 36,97% 19,07%
van € 3.175 tot € 6.293 36,97% 36,97%
vanaf € 6.293 49,50% 49,50%
* De grensbedragen en inhoudingspercentages gelden voor uitkeringen in 2024. Ze kunnen elk jaar veranderen. Wij zijn hier uitgegaan van de loonheffingstabel zonder loonheffingskorting (geboren in 1946 of later) en onder de algemene uitgangspunten.

Afkopen van pensioen: andere inhoudingen

Vóór de AOW-leeftijd is de inhouding 36,97%, vanaf de AOW-leeftijd is de inhouding 19,07%. Deze inhoudingspercentages gelden voor 2024. Ze kunnen elk jaar veranderen. Wij zijn er hierbij van uitgegaan dat geen inhouding ZVW (Zorgverzekeringswet) hoeft te worden gedaan.

Nettopensioen­regeling: geen inhoudingen

Bij een nettopensioen­regeling doen we geen inhoudingen op de bruto-uitkering. Een nettopensioen­regeling is een pensioen­regeling die werkgevers soms hebben afgesloten voor werknemers met een inkomen van meer dan € 137.800,- (2024) per jaar. Het Extra Werknemer Pensioen (EWP) van Centraal Beheer is een voorbeeld van een nettopensioen­regeling.

Wilt u dat we loonheffingskorting toepassen?

Misschien ontvangt u naast de uitkering uit Garantie Inkomen nog een ander inkomen, bijvoorbeeld AOW. Meestal is het slim om de loonheffings­korting alleen toe te laten passen op het hoogste inkomen. Meer tips en informatie hierover vindt u op de websites van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Wilt u dat wij de loonheffings­korting toepassen? Stuurt u ons dan het formulier van de Belastingdienst. Dit kan met een e-mail. Het kan ook per post.

  • Centraal Beheer
    Direct ingaand pensioen/lijfrente AP KC
    Postbus 328
    8901 BC Leeuwarden

Handig om te weten

man en vrouw in keuken

Lastig kiezen?

Vindt u het moeilijk om een pensioenuitkering te kiezen? U bent niet de enige. Waar moet u allemaal aan denken?

man staat tegen lantaarnpaal

Van pensioenkapitaal naar uitkering

Hoe regelt u een pensioenuitkering? Wat moet u hiervoor doen? Wij leggen het u uit.

vrouw aan het hardlopen

Elke maand een vaste uitkering

Met het Garantie Inkomen Pensioen. Makkelijk online af te sluiten. Wat krijgt u voor uw pensioenkapitaal?