Wij houden loonheffing in

Garantie Inkomen Pensioen

We doen deze inhoudingen op de uitkering van uw Garantie Inkomen Pensioen:

  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen, bijvoorbeeld de AOW-premie
  • inkomens­afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

We dragen het ingehouden bedrag af aan de Belastingdienst. Centraal Beheer is wettelijk verplicht de inhoudingen te doen. Alleen bij een netto­pensioen­regeling doen we geen inhoudingen.

Hoeveel wij inhouden, hangt af van uw leeftijd

Na uw AOW-leeftijd houden wij minder in dan voor uw AOW-leeftijd. Vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u namelijk geen AOW-premie. Hoeveel wij precies inhouden, vindt u terug in de ‘Groene tabellen’ van de Belastingdienst.

Of u bij uw belasting­aangifte moet bijbetalen of geld terugkrijgt, hangt onder meer af van uw andere inkomsten.

Wilt u dat we loonheffings­korting toepassen?

Misschien ontvangt u naast de uitkering uit Garantie Inkomen nog een ander inkomen, bijvoorbeeld AOW. Meestal is het slim om de loonheffings­korting alleen toe te laten passen op het hoogste inkomen. Meer tips en informatie hierover vindt u op de websites van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Wilt u dat wij de loonheffings­korting toepassen? Stuurt u ons dan het formulier van de Belastingdienst. Dit kan met een e-mail. Het kan ook per post.

  • Centraal Beheer
    Direct ingaand pensioen/lijfrente AP KC
    Postbus 328
    8901 BC Leeuwarden