We doen deze inhoudingen op de uitkering van uw Garantie Inkomen Pensioen:

  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen, bijvoorbeeld de AOW-premie
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

We dragen het ingehouden bedrag af aan de Belastingdienst. Centraal Beheer is wettelijk verplicht de inhoudingen te doen. Alleen bij een nettopensioenregeling doen we geen inhoudingen.

Hoeveel wij inhouden, hangt af van uw leeftijd

Na uw AOW-leeftijd houden wij minder in dan voor uw AOW-leeftijd. Vanaf uw AOW-leeftijd betaalt u namelijk geen AOW-premie. Hoeveel wij precies inhouden, vindt u terug in de ‘Groene tabellen’ van de Belastingdienst.

Of u bij uw belastingaangifte moet bijbetalen of geld terugkrijgt, hangt onder meer af van uw andere inkomsten.

Wilt u dat we loonheffingskorting toepassen?

Loonheffingskorting aanvragen is handig als u naast uw pensioenuitkering ook AOW of een ander inkomen heeft. Meestal is het slim om de loonheffingskorting toe te laten passen op het hoogste inkomen. Meer tips en informatie hierover vindt u op de websites van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Voor loonheffingskorting stuurt u ons het formulier van de Belastingdienst. Dit kan met een e-mail. Het kan ook per post.

  • Centraal Beheer
    Direct ingaand pensioen/lijfrente AP KC
    Postbus 328
    8901 BC Leeuwarden