Veranderingen in 2024

Nieuw jaar, nieuwe regels

1 januari is voor de overheid hét moment om nieuwe financiële regels door te voeren. Houdt u komend jaar geld over of gaat u erop achteruit? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Inkomen & Belasting

Bijna alle werkende Nederlanders gaan erop vooruit in 2024. Dit komt door hogere heffingskortingen op de te betalen belastingen. Hierdoor houdt u netto meer over van uw brutoloon. Iemand met een modaal brutosalaris van bijvoorbeeld € 3.395 euro ontvangt netto € 80 euro per maand meer. Bij Nederlanders met een minimumloon die 40 uur per week werken is de stijging meer dan € 266. Dit komt door de stijging van het minimumloon.
In 2024 stijgt het bruto minimumloon. Hierdoor stijgen ook uitkeringen zoals AOW, de Wajong en de bijstand. Het Nibud geeft aan dat de netto bijstandsuitkering volgend jaar € 130 per maand stijgt voor gehuwden en samenwonenden. Alleenstaanden kunnen rekening houden met een stijging van € 90 per maand.
In januari  2024 stijgt de AOW-leeftijd voor de meeste mensen naar 67 jaar. Dit is een stijging van 2 maanden. Na volgend jaar blijft de AOW-leeftijd gelijk tot 2028. De AOW-uitkering gaat per 1 januari flink omhoog. Hoeveel precies leest u terug op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
Huurtoeslag stijgt
De maximale huurtoeslag in 2024 voor lage inkomens stijgt met ruim € 30 per maand.

Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag stijgen
De kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag stijgen. Dit hangt af van de samenstelling van het gezin en leeftijd van de kinderen.

Zorgtoeslag daalt
In 2024 gaat de zorgtoeslag omlaag. Dit kan oplopen tot € 32 per maand. Sommige inkomens krijgen geen zorgtoeslag meer. U krijgt zorgtoeslag als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 37.496 uitkomt. Met toeslagpartner ligt die grens op € 47.368.

Lees alle veranderingen in toeslagen en doe een proefberekening op de website van de Dienst Toeslagen.

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen (vermogensbelasting)

Belastingtarief in box 3 stijgt
Als u meer vermogen heeft dan € 57.000 betaalt u vermogensbelasting (met fiscale partner € 114.000). Over het deel van uw vermogen boven € 57.000 gaat de belastingdienst uit van een bepaald rendement. Hierover betaalt u vervolgens belasting. Deze belasting stijgt in 2024 van 32% naar 36%.

In 2023 veranderde de berekening van het box 3-inkomen
Bij het berekenen van het box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen over 3 vermogenscategorieën:
- Bank- en spaartegoeden en contant geld
- Beleggingen en andere bezittingen
- Schulden 
Levensverzekeringen vallen in de categorie ‘Beleggingen en andere bezittingen’. Hiervoor geldt een rendementspercentage van 6,17% (2023). In 2024 is dit 6,04%. Dit percentage staat los van het werkelijk behaald rendement. 
De regels voor box 3, waarin uw vermogen wordt belast, zullen veranderen. Zoals het er nu uitziet gaan in 2027 de veranderingen pas in. Tot die tijd is er een overbruggingsregeling.  Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers van hun inkomen aftrekken waardoor ze minder belasting betalen. De overheid verlaagt de zelfstandigenaftrek in stappen. In 2023 was de aftrek € 5.030 en in 2024 wordt dit € 3.750.
De kilometervergoeding stijgt van € 0,21 per kilometer naar € 0,23. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de gestegen brandstofprijzen.
Het kabinet verhoogt de belasting (de zogenoemde accijns) op alcohol en tabak. Vanaf 1 januari 2024 wordt een kratje bier 8,4% duurder. Een pakje sigaretten zal vanaf 1 april 2024 ongeveer € 11,10 gaan kosten. De kansspelbelasting gaat omhoog van 29,5% naar 30,5%. Dit geldt voor een voordeel boven € 449.

Wonen & Hypotheek

Op het totale bedrag aan energiebelasting dat u moet betalen, geeft de overheid korting. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat stroom voor iedereen betaalbaar blijft. Deze korting in de energiebelasting gaat omhoog van € 596,86 naar € 631,39 inclusief btw. Dit is een vast bedrag dat per aansluiting van de energierekening af gaat. De korting geldt onder andere voor woningen en kantoorgebouwen. Het verbruik maakt hierbij niet uit.
Kwetsbare huishoudens konden in 2023 eenmalig aanspraak maken op een energietoeslag van € 1.300. Deze mogelijkheid vervalt in 2024.    

Meer lenen bij energiezuinige woning
Hoe beter het energielabel, hoe meer u maximaal kunt lenen in 2024. Bij een woning met label C of D kunt u tot € 5.000 extra lenen. Een label A++++ met een energieprestatiegarantie is zelfs goed voor een verschil tot € 50.000. 

Meer leenruimte voor verduurzaming bij minder goed energielabel
Koopt u in 2024 een woning met een minder goed energielabel? Dan is de kans groot dat u bovenop uw maximale hypotheek een extra bedrag  kunt lenen voor energiebesparende maatregelen. Hoeveel hangt af van het energielabel. Hoe slechter het label, hoe meer u kunt lenen voor verduurzaming. Voor huizen met label E, F, of G kan deze extra bestedingsruimte oplopen tot € 20.000.

Voor alleenstaanden met een jaarlijks inkomen van meer dan € 28.000 is er goed nieuws. In 2024 kunt u tot maximaal € 16.000 extra lenen.
Eerder mochten ouders nog € 100.000 schenken aan een kind dat hiervoor een woning kocht. In 2024 mag dat niet meer.  Wel kunt u eenmalig een minder groot bedrag belastingvrij schenken. Uw kind kan het geld uitgeven aan een huis, maar dat is niet verplicht. In 2024 is de eenmalige grote vrijstelling € 31.813. Uw kind of zijn of haar partner moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 
Huizenkopers jonger dan 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting. In 2024 krijgt u deze vrijstelling voor woningen met een koopsom tot € 510.000. In 2023 was dit € 440.000. Bij een hogere koopsom betaalt u 2% overdrachtsbelasting. Voor doorstromers (ouder dan 35 jaar) verandert niets. Zij betalen 2%. Ook voor beleggers die niet zelf in het huis gaan wonen, verandert er niets. Zij betalen 10,4%. 
Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, daalt in 2024 naar  36,97%. Dit heeft vooral invloed als u een inkomen heeft van  € 75.519 of hoger.
Heeft u in 2024 een studieschuld bij DUO? Dan telt het werkelijke maandbedrag mee voor de berekening van de maximale hypotheek. En dus niet meer het startbedrag van de studieschuld.
In 2024 stijgt de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar € 435.000. Dit was € 405.000 in 2023. Neemt u bij de koop van uw woning ook energiebesparende maatregelen? Dan is de NHG-grens € 461.100. NHG geeft u de zekerheid dat uw hypotheekschuld bij verkoop van uw woning wordt terugbetaald als u dat niet meer kunt. Bijvoorbeeld bij een scheiding, overlijden of onverwacht ontslag.

Wilt u meer weten?

Dit was een greep uit de belangrijkste veranderingen in de belastingregels. Bekijk de andere veranderingen op de website van de Rijksoverheid.

Bron: ADP, Belastingdienst, Nibud, Dienst Toeslagen, Sociale Verzekeringsbank, Rijksoverheid, UWV