Aanrijding met een dier

Uw eerste reflex is waarschijnlijk remmen of uitwijken wanneer u een dier op de weg ziet. Toch zit er soms niks anders op dan door te rijden. Want ook in zo'n lastige situatie moet u rekening houden met uw eigen veiligheid en andere weggebruikers.

Aanrijding met wild

Dieren kunnen zomaar de weg oversteken. Komt u in aanrijding met een wild dier? Dat is schrikken. Wij zetten op een rij wat u moet doen bij een aanrijding met een wild zwijn, ree of ander dier. En hoe u bent verzekerd.

Als er plots een dier voor uw auto staat

Het is een natuurlijke reactie om het dier proberen te ontwijken. Maar dat is juist erg gevaarlijk. Het is beter om snelheid te minderen. Als u plotseling hard remt, hebben andere weggebruikers misschien niet genoeg tijd om hierop te reageren. Rem pas wanneer u weet dat er geen auto vlak achter u zit. Toeter om het dier te waarschuwen en geef het dier de ruimte om rustig over te steken. Springt er opeens een dier de weg op en bent u te laat om af te remmen? Dan is het beter om niet uit te wijken.

Na de aanrijding

Een aanrijding met wild komt altijd onverwachts en is vaak niet te voorkomen. Wat moet u doen als u overstekend wild heeft aangereden?
Heeft u een wild dier aangereden? U bent dan verplicht de politie te bellen. Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven. Zij nemen contact op met de lokale faunabeheerder om het gewonde dier te bergen of eventueel te zoeken.
Ga niet zelf achter het dier aan. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Een gewond dier kan onvoorspelbaar reageren. Zoek een veilige plek waar u kunt wachten totdat de politie of faunabeheerder komt. Trek een veiligheidshesje aan, zodat u goed zichtbaar bent.
Als het kan, kunt u foto’s maken. Deze foto’s kunnen uw verzekeraar helpen de schade goed te beoordelen.

Schade door aanrijding met wild

Schade aan uw auto door een aanrijding met wild is gedekt met de WA+ Beperkt Casco- en All Risk Autoverzekering. Het maakt niet uit om wat voor dier het gaat. De schade moet wel zijn ontstaan door een botsing met het dier zelf. Schade door botsing met wild heeft geen gevolgen voor uw schadevrije jaren. Heeft u alleen een WA Autoverzekering? Dan bent u niet verzekerd voor een aanrijding met wild.

Schade omdat u moet uitwijken voor wild

Moet u voor overstekend wild uitwijken en heeft u schade aan uw auto? Dat is alleen gedekt met de All Risk Autoverzekering. Ontstaat er schade aan andere weggebruikers of aan passagiers? Dat is wel gedekt met een WA Autoverzekering. Wanneer u schade veroorzaakt omdat u uitwijkt voor wild, dan heeft dit gevolgen voor uw schadevrije jaren.

Aanrijding met een huisdier

Onder huisdieren vallen ook boerderijdieren zoals paarden, koeien en schapen. Heeft u een aanrijding met een huisdier? Volg dan deze stappen.

Na de aanrijding

Het kan zijn dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan. Bel daarom de politie. Als het nodig is kan de politie een dierenambulance inschakelen. Is de eigenaar van het dier niet in de buurt of onbekend? Dan kan de politie de eigenaar ook opsporen.
Dat is het landelijk meldpunt voor dieren in nood. Zij kunnen ook een dierenambulance inschakelen. Bel 144 ook als u denkt dat het goed gaat met het dier. Sommige wonden zijn moeilijk te zien.
Het dier kan door de pijn onverwachts bijten of krabben. Laat het dier met rust om zo niet verder letsel aan te brengen.

Stel dat er schade is

Heeft u schade door een aanrijding met een huisdier? Dat is erg vervelend en kan erg emotioneel zijn.

Heeft u schade aan uw auto door een loslopende hond? Dan heeft de hond meestal wel een baasje, die u aansprakelijk kunt stellen. Hiervoor is hij of zij waarschijnlijk verzekerd met een Aansprakelijkheidsverzekering. Heeft u een WA+ Beperkt Casco- of een All Risk Autoverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw autoverzekeraar. Dit heeft geen gevolgen voor uw schadevrije jaren.

Ontstaat er schade aan uw auto door een loslopend dier dat de weg oversteekt en is de eigenaar niet bekend? Dan is dat ook verzekerd met een WA+ Beperkt Casco- of een All Risk Autoverzekering. Dit heeft ook geen gevolgen voor uw schadevrije jaren.

Moet u voor een huisdier uitwijken en heeft u schade aan uw auto? Dan geldt hetzelfde als wanneer u moet uitwijken voor wild. Dat is alleen gedekt met een All Risk Autoverzekering. En dit heeft gevolgen voor uw schadevrije jaren.

Tips om een aanrijding met wild te voorkomen

Er vinden jaarlijks duizenden aanrijdingen plaats met wilde dieren. Het gaat hierbij vooral om botsingen met reeën, herten, wilde zwijnen en dassen. De impact van een botsing is vaak groot: zowel voor mens als dier. Verklein de kans op een aanrijding met de volgende tips.
Op plaatsen waar veel wild voorkomt staan waarschuwingsborden. Pas uw snelheid aan en wees extra alert.
Pas uw snelheid aan bij schemer en na zonsondergang op een provinciale weg in bosachtige gebieden. Rijd maximaal 60 kilometer per uur. Bij deze snelheid heeft u meer tijd om te remmen. En bovendien heeft het wild nog de kans om de auto te ontwijken. Kijk ver vooruit, ook in de berm, of u glimmende puntjes ziet. De ogen van reeën en herten reflecteren namelijk het licht van de koplampen. Houd er rekening mee dat een overstekend dier vaak wordt gevolgd door meerdere dieren.

De meeste aanrijdingen gebeuren in het voorjaar rond april en mei. Dan is de voedselbehoefte van de dieren hoog en trekken de jonge dieren weg opzoek naar nieuwe territoria. Ook de paartijd zorgt ervoor dat dieren minder alert zijn. In die periode komt het vaker voor dat de dieren zomaar de weg oversteken om achter een vrouwtje aan te gaan.

Wisseling van zomertijd en wintertijd

Na de overgang van zomer- naar wintertijd en omgekeerd vinden er ook veel aanrijdingen met wild plaats. Veel verplaatsingen van reeën, herten en wilde zwijnen vallen precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Dieren kennen geen winter- of zomertijd. Maar de weggebruikers zijn vaak wel een uur eerder of later op de weg. De dieren moeten hun activiteiten weer aanpassen op het nieuwe dagritme van de mens. Let in die periode extra op voor overstekend wild.

Meest gemelde dieren

Het ree wordt het meest aangereden. Jaarlijks zijn er gemiddeld 10.000 geregistreerde aanrijdingen met reeën in Nederland. In werkelijkheid ligt het aantal veel hoger, omdat niet elke aanrijding wordt gemeld. Naast het ree worden autorijders regelmatig opgeschrikt door wilde zwijnen, herten, vossen en dassen.

Regionale verschillen

Het aantal aanrijdingen met dieren verschilt per regio. Zo worden er op de Veluwe vaker wilde zwijnen aangereden. En in de Achterhoek juist weer veel reeën. Dat heeft te maken met het leefgebied van de dieren. Maar ook met de drukte op de wegen. In Flevoland zijn bijvoorbeeld minder aanrijdingen met wilde dieren dan in Gelderland.