WIA-verzekering

Verklein het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Wat is een WIA-verzekering?

Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting stopt voor de werkgever namelijk na 104 weken arbeidsongeschiktheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een arbeidsongeschikte medewerker krijgt van UWV de wettelijke WIA-uitkering. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Zo ontvangt uw arbeidsongeschikte medewerker een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering.
Aanmelden

De aanvullende WIA-verzekeringen uit de regeling AOV Uitgeverijbedrijf

Al vele jaren is in de cao Uitgeverijbedrijf een aantal aanvullingen op de (wettelijke) arbeids­ongeschikt­heids­verzekeringen opgenomen. Bedrijven die lid zijn van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en medewerkers in dienst hebben die vallen onder de werkingssfeer van deze cao, zijn verplicht de WIA-verzekeringen voor het Uitgeverijbedrijf aan te bieden aan hun werknemers. Dit kunt u als werkgever regelen door de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf af te sluiten.

Aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf

Komt een medewerker na 2 jaar in de WGA? Dan biedt de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf een aanvulling op het inkomen. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is onderdeel van de WIA.

Wordt een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij vanuit deze verzekering een aanvulling tot minimaal 70% van het oude loon tot maximaal de AOW-leeftijd. Lukt het de medewerker om de restverdiencapaciteit voor minimaal 50% te benutten? Dan verhoogt Centraal Beheer de aanvulling tot maar liefst 75% van het oude loon. Bij het bepalen van het brutoloon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniform loonbegrip. Dit is het loon dat u als werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

 • Uw medewerker is verzekerd van minimaal 70% van zijn bruto jaarloon tot de WIA-loongrens
 • Wij verhogen het dekkingspercentage met 5% als uw medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut
 • De vergoeding gaat tegelijk in met de WIA-uitkering
 • Wij verhogen de vergoeding elk jaar met het percentage waarmee de WIA-uitkeringen stijgen (maximaal 3%)
 • De vergoeding loopt door tot de AOW-leeftijd van uw medewerker. De AOW-leeftijd kan per persoon verschillend zijn
 • U betaalt premie tot maximaal 2 jaar voor de AOW-leeftijd van de medewerker
 • U betaalt geen premie meer als een medewerker een vergoeding ontvangt
 • De premie wordt van het bruto loon van de medewerker af gehaald

Premiepercentage vanaf 2022

Jaarlijks wordt door Centraal Beheer samen met de Stichting Arbeids­ongeschikt­heids­voorziening Uitgeverijbedrijf de premie opnieuw vastgesteld. Vanaf 2022 is de premie voor deze verzekering vastgesteld op 0,352% van de totaal verzekerde loonsom.
Premiepercentage
Aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf 0,352%

Heeft u medewerkers in dienst die meer verdienen dan de WIA-loongrens?

Het inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot de WIA-loongrens is goed geregeld door de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf. Toch lopen uw medewerkers dan nog steeds een inkomensrisico voor het bruto jaarloon boven de WIA-loongrens. U kunt dit risico beperken door uw verzekering uit te breiden. Met deze uitbreiding verzekert u ook het jaarloon boven de WIA-loongrens tot € 125.000. En zelfs het jaarloon boven € 125.000 kan verzekerd worden.

Uw voordelen:
 • Makkelijk in administratie: u hoeft de medewerkers maar 1 keer aan te melden.
 • Duidelijke en goede arbeidsvoorwaarde voor alle medewerkers.
 • U heeft 1 premiepercentage tot de WIA-loongrens, 1 premiepercentage voor het jaarloon boven de WIA-loongrens tot € 125.000 en 1 premiepercentage voor het jaarloon boven € 125.000.
 • De vergoeding loopt door tot de AOW-leeftijd van uw medewerker. De AOW-leeftijd kan per persoon verschillend zijn.
 • U betaalt premie tot maximaal 2 jaar voor de AOW leeftijd van de medewerker.
 • U betaalt geen premie meer als een medewerker een vergoeding ontvangt.
Neem gerust contact met ons op als u hier vragen over heeft. Wij adviseren u graag over de oplossing die het beste past bij uw situatie en sturen vrijblijvend een offerte.

Waarom kiezen voor de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf?

Wij zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rij.
Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun bruto jaarloon tot de WIA-loongrens. U kunt ook het loon boven de WIA-loongrens verzekeren met een aanvullende WIA-verzekering. Dit zorgt voor een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van personeel.
Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van re-integratie. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis. Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loop­baan­adviseur. Kijk voor meer informatie in de brochure WIA re-integratieservice.
U kunt als werkgever met uw medewerkers afspreken dat zij meebetalen aan de premie. Zo bespaart u kosten. Vraag ons vrijblijvend om een advies.
U heeft 1 vaste contactpersoon. U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen voor medewerkers die een vergoeding ontvangen (wij ontvangen wijzigingen auto­ma­tisch). U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket. En uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
Wij vullen het inkomen (tot de WIA-loongrens of tot € 125.000,-) met 5% aan als uw medewerkers ten minste 50% van hun restverdiencapaciteit benutten. Wij verzorgen daarnaast wachtlijstbemiddeling: uw medewerkers kunnen sneller weer aan het werk. U betaalt hiervoor geen aanvullende kosten.

Handig om te weten

Wat is WIA nu eigenlijk? Bekijk de korte video.

WIA Casemanagement schematisch overzicht

Samenwerken aan re-integratie

Katrien Praet

Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten?

Lees dan de voorwaarden van onze aanvullende WIA-verzekering voor het Uit­geverij­bedrijf “Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel”. Of bekijk de brochure voor medewerkers in het Uitgeverijbedrijf.

Bereken hoe hoog het inkomen van uw langdurig arbeidsongeschikte medewerker is met onze WIA-calculator
Aanmelden
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198.