WIA-verzekeringen Uitgeverijbedrijf

Collectief goed geregeld

De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) sluit namens werkgevers in de sector de cao Uitgeverijbedrijf af. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgeverijbedrijf (AOV UB).

Stichting Arbeidsongeschiktheids­voorziening Uitgeverijbedrijf en Centraal Beheer werken samen voor u

Bedrijven die lid zijn van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en medewerkers in dienst hebben die vallen onder de werkingssfeer van deze cao, zijn verplicht de WIA-verzekeringen voor het Uitgeverijbedrijf aan te bieden aan hun werknemers. Dit kunt u als werkgever regelen door de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf af te sluiten. Cao-partijen zijn verenigd in de Stichting Arbeidsongeschiktheids­voorziening Uitgeverijbedrijf. Deze stichting maakt afspraken met Centraal Beheer over deze verzekering. Op deze site leest u hier meer over.

Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198

Personeelsvoorzieningen

WIA-verzeker­ingen Uitgeverij­bedrijf

Uw medewerkers maken het verschil voor uw organisatie. Elke dag weer. U kunt op hen rekenen en omgekeerd. Toch is er altijd een kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt. Hierover zijn afspraken gemaakt in de cao Uitgeverijbedrijf.