WIA-verzekeringen Uitgeverijbedrijf

Collectief goed geregeld

De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) sluit namens werkgevers in de sector Uitgeverijbedrijf de cao af. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over de verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgeverijbedrijf (AOV UB).

Stichting Arbeidsongeschiktheids­voorziening Uitgeverijbedrijf en Centraal Beheer werken samen voor u

Cao-partijen zijn verenigd in de Stichting Arbeidsongeschiktheids­voorziening Uitgeverijbedrijf. Deze stichting maakt afspraken met Centraal Beheer over deze verzekering. Op deze site leest u hier meer over.

Personeelsvoorzieningen

WIA-verzeker­ingen Uitgeverij­bedrijf

Uw medewerkers maken het verschil voor uw organisatie. Elke dag weer. U kunt op hen rekenen en omgekeerd. Toch is er altijd een kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt. Hierover zijn afspraken gemaakt in de cao Uitgeverijbedrijf.