WIA beschermt uw zieke medewerkers

Wat gebeurt er na 2 jaar verzuim?

Bescherm uw medewerkers

Voorkom inkomensterugval

Bij een langdurig zieke medewerker bent u in de eerste 2 jaar bezig met de eerste ziekmelding tot en met het re-integratietraject. Maar wat gebeurt er daarna? Uw loondoorbetalingsverplichting stopt, maar uw medewerker krijgt te maken met een forse inkomensterugval. Gelukkig kunt u dit voorkomen.
  • Bied inkomensgarantie aan uw medewerkers
  • Stimuleer uw medewerkers om weer te werken
  • U en uw medewerker krijgen intensieve begeleiding bij re-integratie

Hoe verzekert u zich als ondernemer tegen verzuim?

WIA verzekering voor medewerkers

Na 2 jaar ziekte krijgt uw medewerker te maken met de wet WIA. Is uw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult onze WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%. Deze zekerheid geldt voor inkomens tot maar liefst € 100.000,-. Een goede basis voor uw medewerkers!

WIA Excedentverzekering

Deze excedentverzekering vult het inkomen aan boven de excedentdrempel (de WIA-loongrens of € 100.000,-). Deze excedentdrempel hangt af van hoe u, als werkgever, de arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers voor het inkomen tot de WIA-loongrens heeft verzekerd.

Verzuimverzekering

Met een ziekteverzuimverzekering of verzuimverzekering verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. U bent vanuit de wet verplicht om uw zieke medewerkers 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Daarom noemen we deze verzekering ook wel een loondoorbetalingsverzekering.