De SAVAMITT regeling

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel

Op 1 januari 2020 is de SAVAMITT-regeling gewijzigd en is gekozen voor de Arbeids­ongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel (AOVP). Deze collectieve aanvullende WIA-verzekering geldt voor alle medewerkers en werkgevers in de Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie (MITT).

  • De AOVP beschermt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • U betaalt een gunstige collectieve premie
  • Goede aansluiting op de CAO SAVAMITT
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198
Verzuimverzekering Centraal Beheer

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel (AOVP)

De AOVP biedt u extra inkomenszekerheid in aanvulling op uw wettelijke WGA-uitkering. U heeft tot de AOW-gerechtigde leeftijd (gemaximeerd op 68 jaar) de garantie van een inkomen dat minstens 70% van uw gemaximeerde brutoloon bedraagt. Ook bij deze AOVP is werken lonend. Als u minstens 50% van de door UWV vastgestelde rest­verdien­capaciteit benut, wordt uw inkomen aangevuld tot maximaal 75% van uw gemaximeerde brutoloon. Bent u 80% tot 100% arbeidsongeschikt maar met kans op herstel? Ook dan vult de AOVP uw wettelijke WGA-uitkering aan tot maximaal 75% van uw gemaximeerde brutoloon. Bereken zelf welke uitkering u krijgt na 2 jaar arbeids­ongeschikt­heid met onze WIA calculator.

De premie van de AOVP

De reguliere premie voor de AOVP is voor 2022 vastgesteld op 0,420% van het brutoloon tot de WIA-loongrens. Wat voor de AOVP onder het brutoloon wordt verstaan, is gedefinieerd in het CAO SAVAMITT. De premie voor de AOVP is een werknemerspremie, die volledig op het brutoloon van de werknemer kan worden ingehouden. De premie geldt voor alle ondernemingen in de MITT-sector.
Aanmelden