WIA-verzekering

Verklein het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

 • Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris tot € 100.000,-
 • U en uw medewerker krijgen hulp bij re-integratie
 • Uniek: wij bieden inkomensgarantie tot maximaal € 100.000,-

De WIA in 3 filmpjes

Video met uitleg over WIA

Wat is WIA?

Is uw medewerker na 2 jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk? Dan krijgt hij te maken met de WIA. Maar wat betekent de WIA voor uw medewerkers?

Video hoe wordt WIA berekend?

Hoe hoog is een WIA-uitkering?

Er zijn 2 uitkeringen: de IVA en de WGA. UWV gaat voor beide uitkeringen uit van het laatstverdiende loon voor arbeidsongeschiktheid, de WIA-loongrens.

VideoHoe zit het met inkomensverlies bij WIA

Hoe zit het met inkomensverlies?

Hoeveel het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is, verschilt per medewerker. Bereid uw medewerkers goed voor en overweeg de verzekeringsoplossingen.

Wat is een WIA-verzekering?

Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting stopt voor de werkgever namelijk na 104 weken arbeidsongeschiktheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De wettelijke WIA-uitkering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker van UWV. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker.

WIA, WGA, IVA, hoe werkt het?

De wet WIA is gericht op wat iemand nog wel kan. UWV kijkt daarom of en hoeveel uw medewerker nog kan werken. En hoeveel hij of zij daarmee zou kunnen verdienen. Dat bepaalt de hoogte van de uitkering. De WIA kent 2 soorten wettelijke WIA uitkeringen (van UWV):

 • de WGA-uitkering
  Uw medewerker krijgt een WGA-uitkering als uw medewerker nog (gedeeltelijk) kan werken. En daarmee 65% of minder van het oude loon kan verdienen. We noemen dat de restverdiencapaciteit. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.
 • de IVA-uitkering
  Is de kans erg klein dat uw medewerker weer kan werken? Dan krijgt uw medewerker een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledige Arbeidsongeschikten.

Meer over de wettelijke WIA-uitkering van UWV:

Dit is afhankelijk van het aantal jaren dat hij heeft gewerkt. Is uw medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij eerst een loongerelateerde uitkering. Deze duurt tot minimaal 3 en vanaf 2019 maximaal 24 maanden. Misschien krijgt uw medewerker daarna een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering.

Welke WIA-verzekeringen heeft Centraal Beheer?

Arbeidsongeschikt­heidsverzekering voor uw Personeel

Aanvulling op: alle WIA-uitkeringen

Wordt een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult deze verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%. Daar kunnen u én uw medewerkers op rekenen. Deze zekerheid geldt voor inkomens tot maar liefst € 100.000,-.

WIA-excedentverzekering

Aanvulling op: maximum SV-loon

Naast de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel is een WIA-excedentverzekering ook mogelijk. De WIA-excedentverzekering wordt bij Centraal Beheer een Arbeidsongeschiktheids­verzekering Excedent genoemd.

Heeft u medewerkers in dienst met een salaris boven €100.000,-? Onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering Excedent vult het deel van uw salaris boven dit bedrag aan tot 70, 75 of 80%

Waarom kiezen voor onze WIA-verzekering?

Wij zetten de voordelen voor u op een rij:

 • U biedt uw medewerkers inkomensgarantie
  Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun salaris. Wij vergoeden ook het loon boven €100.000,- met een WIA excedentverzekering. Dit zorgt voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van personeel.
 • U en uw medewerker krijgen intensieve begeleiding bij re-integratie
  Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van re-integratie. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis. Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur. Kijk voor meer informatie in de brochure WIA-re-integratieservice.
 • U stelt zelf uw WIA-verzekering samen
  U bepaalt zelf de dekking en duur van de WIA-verzekering. En u kunt als werkgever ook besluiten dat medewerkers meebetalen aan de premie. Zo bespaart u kosten. Wij adviseren u vrijblijvend.
 • U ervaart de service van Centraal Beheer
  U heeft 1 vast contactpersoon. U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen (wij ontvangen wijzigingen automatisch). U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket. En uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
 • U stimuleert re-integratie (meer werken)
  Wij vullen het inkomen met 5% extra aan, als uw medewerkers minstens 50% van hun restverdiencapaciteit gebruiken. Wij verzorgen daarnaast wachtlijstbemiddeling: uw medewerkers kunnen sneller weer aan het werk. U betaalt hiervoor geen aanvullende kosten.

Een WIA-verzekering is maatwerk

Zo kiest u bijvoorbeeld of uw medewerkers geheel of gedeeltelijk bijdragen in de kosten. Onze adviseurs staan voor u klaar om over uw wensen en mogelijkheden te praten.

Neem contact met mij op
 

 

 

Verzekerd in onze WIA-verzekering

Wel verzekerd

 • Alle medewerkers die u aanmeldt.
 • Loonaanvulling op een WIA-uitkering na 104 wekenziekte.
 • Vergoeding aan medewerkers in de WGA, die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn.
 • Vergoeding aan medewerkers in de IVA.
 • Hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.
 • Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

Niet verzekerd

 • Medewerkers die al een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start.
 • Medewerkers die ziek zijn als de WIA-verzekering start.
 • Arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid.

Welke inkomensverzekering past bij u?

Voor elke situatie een oplossing

Bent u zzp’er of DGA?

Raakt u arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte? Dan keert deze arbeids­ongeschiktheids­verzekering u (maandelijks) tot wel 80% van uw gemiddelde inkomen uit.

Bent u werkgever?

Bij langdurige arbeids­ongeschiktheid moet u 2 jaar lang het salaris doorbetalen van uw medewerker. Deze verzuim­verzekering neemt uw loon­doorbetalings­verplichting van u over.

Bent u eigen­risicodrager voor de WGA?

Onze Uitstapverzekering vergoedt de WGA-uitkering van uw medewerker, begeleidt zijn of haar re-integratie en helpt bij het voorkomen van toekomstige arbeids­ongeschiktheid.